Wykład – „Prawo karne a młodzi ludzie.”

Dnia 23.10.2017r w Zespole Szkół nr 26 w Warszawie odbył się wykład „Prawo karne a młodzi ludzie”, w którycm uczestniczyli uczniowie klas I Technikum Nr 24 i LXIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi  im Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944. Celami wykładu było zapoznanie uczniów z karami i środkami obowiązującymi w polskim prawie, przedstawienie uczniom zasad prawa karnego oraz odpowiedzialności karnej za zachowania społecznie niepożądane. Uczestnikom wykładu  przybliżono także pojęcia przestępstwo, wykroczenie, zbrodnia, występek, zasada domniemania niewinności.

Wykład prowadził mgr Rafał Janiszowski-Downarowicz- sędzia, współautor podręcznika „ Kodeks karny. Komentarz”, asystent w Katedrze Prawa Karnego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Facebook
Librus