NASZE GIMNAZJUM TO: [''LAUREAT   V Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej'']      [''SZKOŁA DIALOGU'']         [''SOLIDARNA SZKOŁA'']        [BENEFICJENT PROGRAMU ERASMUS+ ''Poster Art - Take Part!'']         [''BENEFICJENT PROGRAMU COMENIUS - UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE!'']


Menu

 

 

+ AKTUALNOŚCI

 

+ INFORMACJE O GIMNAZJUM

 

+ PROGRAMY / PLANY PRACY SZKOŁY

 

+ DORADZTWO ZAWODOWE

 

+ REKRUTACJA

 

+ PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

 

+ PROJEKTY SZKOLNE

 

+ RADA RODZICÓW

 

+ SAMORZĄD SZKOLNY

 

+ WOLONTARIAT

 

+ MOPR

 

+ PLAN LEKCJI

 

+ ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 

+ ZEBRANIA

 

+ SPORT

 

+ OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

 

+ GALERIA

 

+ WSPÓŁPRACA Z KOMBATANTAMI


+ KALENDARZ

 

+ PODRĘCZNIKI SZKOLNE

 

+ PUBLIKACJE

 

+ CIEKAWE STRONY - LINKI

 
Witamy na stronie Gimnazjum nr 16

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Obrońców Barykady Września 1939 Roku

 W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich"

Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO (02.06.1980 rok)        

Witamy na stronie Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 roku. W obecnej formie działamy od 1999 roku. W 13 klasach, na 3 poziomach obecnie kształcimy ponad 300 gimnazjalistów.  

      W codziennej pracy naszym nauczycielom - specjalistom z różnych dziedzin przyświeca hasło: " Szkoła przyjazna i bezpieczna, "kuźnią" talentów, drogą do sukcesu i szczęścia". W związku z powyższym naszym celem jest ukształtowanie młodego człowieka w duchu tolerancji i poszanowania praw innych, znaj±cego dobrze przynajmniej jeden język obcy i przygotowanego do dalszej edukacji.

      Współpracowaliśmy ze szkołami na Łotwie, Malcie i Finlandii w ramach międzynarodowego systemu współpracy szkół Socrates-Comenius; ze szkoł± na Urainie w ramach projektu "Ochota dla tradycji" oraz w ramach międzynarodowej współpracy partnerskiej szkół Projekt Comenius - ''SABE'' podejmowaliśmy współpracę ze szkołami z krajów Unii Europejskiej (m.in. z Niemiec, Grecji, Włoch, Hiszpanii, Francji, Słowacji, Słowenii, Polski). Ponadto nasza szkoła prowadzi równolegle z kilkoma szkołami w Europie projekty anglojęzyczne na platformie e-learningowej eTwinning.
Obecnie realizujemy Projekt Erasmus + ''Poster Art - Take Part!'' współpracując ze szkołami partnerskimi z Austrii, Francji, Rumunii, Włoch, Hiszpanii, Macedonii, Portugalii.