.


Menu

 

 

+ AKTUALNO¦CI

 

+ INFORMACJE O GIMNAZJUM

 

+ PROGRAMY / PLANY PRACY SZKOŁY

 

+ DORADZTWO ZAWODOWE

 

+ REKRUTACJA

 

+ PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

 

+ PROJEKTY SZKOLNE

 

+ RADA RODZICÓW

 

+ SAMORZˇD SZKOLNY

 

+ WOLONTARIAT

 

+ MOPR

 

+ PLAN LEKCJI

 

+ ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 

+ ZEBRANIA

 

+ SPORT

 

+ OSIˇGNIĘCIA UCZNIÓW

 

+ GALERIA

 

+ WSPÓŁPRACA Z KOMBATANTAMI


+ KALENDARZ

 

+ PODRĘCZNIKI SZKOLNE

 

+ PUBLIKACJE

 

+ CIEKAWE STRONY - LINKI

 




Informacje o Gimnazjum


1. Adres:
Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Wrze¶nia 1939 roku ul. Pilota Skarżyńskiego 8 02-377 Warszawa
tel/fax: 822-99-89
e-mail: gi_16@interia.pl
www: http://www.gim16.pl

2. Rok założenia: 1999

3. Obwód: rejon Ochoty zamknięty ulicami: Bitwy Warszawskiej, Grójeck±, Włodarzewsk± i Alejami Jerozolimskimi

4. Organ prowadz±cy:

 • Miasto stołeczne Warszawa
 • Dyrektor: mgr Magdalena Wierzyńska
 • z-ca dyrektora: mgr Zyta Ulikowska

5. Liczba uczniów: ok. 320

6. Liczba oddziałów: 13

7. Liczba nauczycieli: 39

8. Baza:

 • pracownie przedmiotowe: polonistyczne (3), matematyczne (3), biologiczne (2), geograficzna, historyczna, chemiczna, fizyczna, języków obcych (4), sztuki, zajęć technicznych
 • pracownie komputerowe ze stałym ł±czem internetowym (30 stanowisk),
 • pełnowymiarowa hala gimnastyczna
 • sale gimnastyczne (2),
 • sala fitness
 • siłownia,
 • boiska: do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, bieżnia
 • biblioteka szkolna wraz z czytelni±,
 • stołówka,
 • gabinety specjalistów: pedagoga i psychologa, pedagogów wspomagaj±cych, pielęgniarki.


9. Prowadzimy klasy:

 • Integracyjne.
 • Językowe /europejskie/ z rozszerzonym:
      - programem nauczania języka angielskiego.
      - programem nauczania języka niemieckiego i języka rosyjskiego.
      - programem nauczania języka angielskiego oraz z rozszerzonym programem nauczania wychowania fizycznego
 • Ogóln± z rozszerzonym programem nauczania matematyki.
 • Ogólne.


10. Specjali¶ci pracuj±cy w naszym Gimnazjum:

 • Psycholog: mgr Renata Głowińska
 • Pedagog: mgr Katarzyna Marciniak
 • Pielęgniarka: Renata Koperska


11. Język obce: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański (dodatkowo)


<< POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ