.


Menu

 

 

+ AKTUALNO¦CI

 

+ INFORMACJE O GIMNAZJUM

 

+ PROGRAMY / PLANY PRACY SZKOŁY

 

+ DORADZTWO ZAWODOWE

 

+ REKRUTACJA

 

+ PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

 

+ PROJEKTY SZKOLNE

 

+ RADA RODZICÓW

 

+ SAMORZˇD SZKOLNY

 

+ WOLONTARIAT

 

+ MOPR

 

+ PLAN LEKCJI

 

+ ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 

+ ZEBRANIA

 

+ SPORT

 

+ OSIˇGNIĘCIA UCZNIÓW

 

+ GALERIA

 

+ WSPÓŁPRACA Z KOMBATANTAMI


+ KALENDARZ

 

+ PODRĘCZNIKI SZKOLNE

 

+ PUBLIKACJE

 

+ CIEKAWE STRONY - LINKI

 
Zebrania i dni otwarte
w roku szkolnym 2015/2016

DATA

TEMAT

GODZINA

09.09.2015

zebranie organizacyjne

  18:00

06.10.2015

zebranie rodziców

  18:00

01.12.2015

dzień otwarty - informacja o zagrożeniach

  18:00

12.01.2016

zebranie rodziców - informacja o proponowanych ¶ródrocznych ocenach

  18:00

26.01.2016

zebranie rodziców - informacja o osi±gnięciach uczniów

  18:00

15.03.2016

dzień otwarty

  18:00

26.04.2016

zebranie rodziców - informacja o zagrożeniach

  18:00

31.05.2016

zebranie rodziców - informacja o proponowanych rocznych ocenach

  18:00

Przydział Sal

PRZYDZIAŁ SAL DLA POSZCZEGÓLNYCH WYCHOWAWCÓW KLAS NA ZEBRANIA I DNI OTWARTE

SALA

IMIĘ I NAZWISKO

KLASA

91

p. Barbara Krawczyk

1a

53

p. Monika Piskorska

1b

54

p. Dorota Tomczyk

1c

78

p. Krzysztof Wawrzos

1d

88

p. Agata Szydłowska

1e

62

p. Katarzyna Jurek

2a

89

p. Urszula Stawarz

2b

96

p. Urszula Oneksiak

2c

77

p. Izabella Szewczuk

2d

98

p. Kalina Dobrzelewska

3a

14

p. Monika Stę¶lik

3b

90

p. Ilona Roszkowska

3c

10

p. Agata Sobieszek

3d

 

Pozostali nauczyciele w czasie zebrań i dni otwartych
dostępni s± w pokoju nauczycielskim.

<< powrót do strony głównej