.


Menu

 

 

+ AKTUALNOŚCI

 

+ INFORMACJE O GIMNAZJUM

 

+ PROGRAMY / PLANY PRACY SZKOŁY

 

+ DORADZTWO ZAWODOWE

 

+ REKRUTACJA

 

+ PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

 

+ PROJEKTY SZKOLNE

 

+ RADA RODZICÓW

 

+ SAMORZĄD SZKOLNY

 

+ WOLONTARIAT

 

+ MOPR

 

+ PLAN LEKCJI

 

+ ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 

+ ZEBRANIA

 

+ SPORT

 

+ OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

 

+ GALERIA

 

+ WSPÓŁPRACA Z KOMBATANTAMI


+ KALENDARZ

 

+ PODRĘCZNIKI SZKOLNE

 

+ PUBLIKACJE

 

+ CIEKAWE STRONY - LINKI

 
PLAN LEKCYJNY

rok szkolny 2017/2018


TU SPRAWDŻ DZWONKI I NIE SPÓŹNIAJ SIĘ!
aktualny od 29 stycznia 2018 roku
II SEMESTR

Rozkłady zajęć klas


Rok szkolny 2017/2018                        Zobacz: semestr I           Zobacz: semestr II
Rok szkolny 2016/2017                        Zobacz: semestr I           Zobacz: semestr II
Rok szkolny 2015/2016                        Zobacz: semestr I           Zobacz: semestr II

2A klasa integracyjna

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. HIS
S96
ROS/NIE
S90/S10
GEO
S88
POL
S98
-/WF
-/HA2
2. ANG/ANG
S58/S97
ROS/NIE
S90/S10
HIS
S89
WF/WF
HA2/HA3
WF/WF
HA1/HA2
3. FIZ
S77
PLA
S62
MAT
S55
BIO
S52
REL
S60
4. BIO
S52
ANG/ANG
S58/S97
POL
S53
REL
S60
ZT
S78
5. CHE
S53
ART
S96
POL
S53
ANG/ANG
S58/S97
MAT
S55
6. POL
S98
MAT
S55
WF/WF
HA1/HA2
MAT
S55
WDŻ
S52
7. POL
S98
FIZ
S77
WYH
S94
-/INF
-/SI
GEO
S88
8. WF/-
HA2/-
WOS
S96
INF/-
SI/-


2B klasa ogólna

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. POL
S54
ROS/-
S90/-
REL
S60
CHE
S14
REL
S60
2. ZT
S78
ROS/-
S90/-
POL
S54
WF/INF
HA1/SI
POL
S54
3. HIS
S89
ANG/ANG
S56/S58
FIZ
S77
INF/WF
SI/-
POL
S54
4. ANG/ANG
S56/S58
MAT
S55
MAT
S55
GEO
S88
WF/WF
HA1/HA2
5. GEO
S88
FIZ
S77
WYH
S10
MAT
S55
ANG/ANG
S56/S58
6. BIO
S52
PLA
S62
-/NIE
-/S10
HIS
S89
MAT
S55
7. WDŻ
S52
WF/WF
HA1/HA3
-/NIE
-/S10
ART
S96
WOS
S77
8. WF/WF
HA3/HA4
2C klasa ogólna

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. ROS/-
S90/-
CHE
S14
-/NIE
-/S10
MAT
S94
-/INF
-/SI
2. ROS/-
S90/-
MAT
S94
-/NIE
-/S10
WF/WF
HA2/HA4
WF/WF
HA1/HA3
3. ZT
S78
REL/ETY
S54/S98
GEO
S88
FIZ
S77
ART
S96
4. REL/ETY
S62/S98
PLA
S62
MAT
S94
HIS
S89
GEO
S88
5. ANG/ANG
S97/S58
INF/WF
SI/HA3
POL
S54
WYH
S94
WDŻ
S52
6. MAT
S94
POL
S54
WF/WF
HA1/HA3
ANG/ANG
S97/S58
WOS
S77
7. ANG/ANG
S97/S58
POL
S54
HIS
S98
BIO
S52
POL
S54
8. WF/-
HA2/-

FIZ
S77


2D klasa językowa

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. WF/-
HA1/-
ROS/-
S90/-
WOS
S89
ANG/ANG
S97/S56
POL
S54
2. HIS
S89
ROS/PLA
S90/-
BIO
S52
ANG/ANG
S97/S56
ZT
S78
3. ART
S96
REL/ETY
S60/S98
WDŻ
S52
MAT
S94
NIE/NIE
S10/S98
4. REL/ETY
S60/S98
INF/WF
SI/HA1
POL
S54
WF/WF
HA1/HA2
NIE/NIE
S10/S98
5. MAT
S94
ANG/ANG
S97/S56
MAT
S94
WF/WF
HA1/HA2
CHE
S14
6. FIZ
S77
WF/INF
HA1/SI
MAT
S94
POL
S54
WF/WF
HA1/HA2
7. GEO
S88
CHE
S14
BIO
S52
POL
S54
WF/-
HA3/-
8. ANG/ANG
S97/S56
HIS
S89
WYH
S98


2E klasa europejska

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. ROS/NIE
S90/-
PLA
S62
MAT
S91
HIS
S89
WYH
S77
2. ROS/NIE
S90/-
CHE
S14
REL/ETY
S60/S98
BIO
S52
MAT
S91
3. POL
S90
POL
S90
WF/WF
HA1/HA2
ANG/ANG
S56/S58
WF/WF
HA1/HA2
4. ART
S96
POL
S90
GEO
S88
INF/WF
SI/HA3
HIS
S77
5. FIZ
S77
BIO
S52
WDŻ
S52
WF/INF
HA3/SI
MAT
S91
6. MAT
S91
ANG/ANG
S58/S56
ZT
S78
REL/ETY
S60/S98
CHE
S14
7. WF/WF
HA2/HA3
WOS
S53
POL
S90
ANG/ANG
S56/S58
ANG/ANG
S58/S56

3A klasa integracyjna

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. REL/-
S60/-
REL/-
S60/-
ANG/ANG
S58/S56
FIZ
S77
WF
HA3
2. WF
HA1
POL
S54
FIZ
S77
POL
S55
WF
HA4
3. CHE
S53
WF
HA1
MAT
S91
POL
S55
POL
S53
4. ZT
S78
WOS
S53
BIO
S52
MAT
S91
MAT
S91
5. HIS
S89
MAT
S91
ART
S78
MUZ
S62
GEO
S88
6. POL
S53
GEO
S88
ANG/-
S58/-
BIO
S52
WYH
S53
7. -/ANG
-/S56
ROS/NIE
S90/S10

HIS
S89
CHE
S53
8.
ROS/NIE
S90/S10

ANG/ANG
S56/S58

3B klasa ogólna

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. ANG/ANG
S97/S58
CHE
S53
POL
S96
-/NIE
-/S10
-/ros
-/S90
2. WOS
S96
REL/ETY
S60/S98
ZT
S78
-/NIE
-/S10
-/ros
-/S90
3. ANG/ANG
S97/S58
MAT
S94
REL/ETY
S60/S98
CHE
S14
ART
S78
4. MAT
S94
BIO
S52
WF/WF
HA1/HA2
MAT
S94
MAT
S94
5. BIO
S52
WF/WF
HA1/HA2
POL
S96
POL
S96
WF/WF
HA2/HA3
6. WF/WF
HA1/HA2
POL
S96
GEO
S88
MUZ
S62
ANG/ANG
S97/S58
7. FIZ
S77
POL
S96
HIS
S89
GEO
S88
HIS
S89
8.
FIZ
S77
ANG/ANG
-/S58

WYCH
S53

3C klasa europejska

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. HIS
S89
MAT
S55
FIZ
S77

WF
HA1
2. REL/ETY
S60/S98
HIS
S89
ANG
S97
MUZ
S62
FIZ
S77
3. BIO
S52
ZT
S78
POL
S54
WF
HA1
BIO
S52
4. ANG
S97
GEO
S88
REL/ETY
S60/S98
POL
S54
MAT
S55
5. POL
S54
WOS
S53
MAT
S55
POL
S54
ANG
S97
6. GEO
S88
CHE
S14
WYH
S54
ART
S78
POL
S54
7. MAT
S55
ROS/-
S90/-
WF
HA1
-/NIE
-/S10
CHE
S14
8. WF
HA1
ros
S90
-/NIE
-/S10


3D klasa europejska

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. ZT
S78
HIS
S89
ART
S78
MAT
S91
NIE/NIE/ROS
S98/S10/S90
2. BIO
S52
WF/WF
HA1/HA2
WF/WF
HA1/HA2
MAT
S91
NIE/NIE/ROS
S98/S10/S90
3. REL/ETY
S62/S98
BIO
S52
WYH
S90
MUZ
S62
CHE
S14
4. FIZ
S77
REL/ETY
S54/S98
POL
S96
ANG/ANG
S56/S58
WF/WF
HA3/HA4
5. WF/WF
HA1/HA2
CHE
S14
MAT
S91
GEO
S88
POL
S96
6. ANG/ANG
S56/S97
WOS
S53
HIS
S89
POL
S96
POL
S96
7. POL
S96
ANG/ANG
S56/S97
FIZ
S77

MAT
S91
8. GEO
S88
ANG/ANG
S56/S973E klasa integracyjna

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. FIZ
S77
ZT
S78
WF
HA1
WF
HA2
WYH
S88
2. POL
S54
ANG/ANG
S56/S58
GEO
S88
FIZ
S77
CHE
S14
3. REL/ETY
S60/S98
CHE
S14
ART
S78
MAT
S91
ANG/ANG
S56/S58
4. HIS
S89
REL/ETY
S60/S98
MAT
S91
BIO
S52
POL
S54
5. MAT
S91
POL
S54
ANG/ANG
S56/S58
WOS
S98
POL
S54
6. WF
HA3
MAT
S98
BIO
S52
GEO
S88
-/NIE
-/S10
7. WF
HA1
ROS/-
S90/-
POL
S54
MUZ
S14
-/NIE
-/S10
8.
ros/-
S90/-

HIS
S89