GIMNAZJUM NR 16 z Oddziałami Integracyjnymi


Menu

 

 

+ AKTUALNOŚCI

 

+ INFORMACJE O GIMNAZJUM

 

+ PROGRAMY / PLANY PRACY SZKOŁY

 

+ DORADZTWO ZAWODOWE

 

+ REKRUTACJA

 

+ PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

 

+ PROJEKTY SZKOLNE

 

+ RADA RODZICÓW

 

+ SAMORZĄD SZKOLNY

 

+ WOLONTARIAT

 

+ MOPR

 

+ PLAN LEKCJI

 

+ ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 

+ ZEBRANIA

 

+ SPORT

 

+ OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

 

+ GALERIA

 

+ WSPÓŁPRACA Z KOMBATANTAMI


+ KALENDARZ

 

+ PODRĘCZNIKI SZKOLNE

 

+ PUBLIKACJE

 

+ CIEKAWE STRONY - LINKI

 
DLA RODZICÓW
1. OBIADY NA STOŁÓWCE SZKOLNEJ

2. OPŁATY NA TZW. KOMITET RODZICIELSKI - RADĘ RODZICÓW

3. PLAN ZEBRAŃ I DNI OTWARTYCH

4. PLAN LEKCYJNY DZIECI

5. PLAN DZWONKÓW

6. PEDAGOG SZKOLNY i PSYCHOLOG

7. PROGRAMY SOJALNE I ZASIŁKI

8. UBEZPIECZENIA


 

OFERTA UBEZPIECZENIA NNW
dzieci i młodzieży w ''Gothaer''

 

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE DLA KORZYSTAJĄCYCH Z OBIADÓW
w Gimnazjum nr 16

·         Koszt obiadu w abonamencie miesięcznym = 5,00 zł

·         Opłaty za obiad w abonamencie miesięcznym wnosi się z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej.

·         Abonament za styczeń 2016r. należy uiścić

w dniach 7-10 stycznia 2016 r.

·         W przypadku nieobecności jednodniowej lub kilkudniowej w szkole ucznia uprawnionego do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku, po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie szkoły nieobecności ucznia najpóźniej w danym dniu do godz. 9.00

·         Rezygnację z obiadu w danym dniu należy zgłaszać w tym dniu najpóźniej do godz. 8.30

·         Obiad jednorazowy należy zgłaszać w danym dniu najpóźniej do godz. 8.30

 

 

 

STYPENDIA, ZASIŁKI, WYPRAWKI SZKOLNE
oraz POSIŁKI W SZKOLNYCH STOŁÓWKACH

 

INFORMACJE i DRUKI DO POBRANIA:

Wnioski o stypendium szkolne i zasiłek szkolny. - złożyć do 15 września br. w szkole.

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w kl.2 i kl.3 - złożyć do 10 września br. w szkole.

Zwolnienie z opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej - ZARZĄDZENIE
Zwolnienie z opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej - Wniosek

 

 

Program stomatologiczny na Ochocie.

Pismo Burmistrz Dzielnicy Ochota p. Katarzyny Łęgiewicz dotyczące w/w sprawy z danymi placówek, które w ramach projektu realizują w/w śświadczenia na Ochocie:

 

''RAZEM Z OCHOTĄ''

Razem z Ochotą – to partnerski projekt 6 organizacji pozarządowych i instytucji społecznych działających na terenie dzielnicy Ochota. W ramach projektu prowadzone są bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat i ich rodzin. Jednym z założeń konsorcjum jest polepszenie wyników w nauce uczniów, zwiększenie ich frekwencji w szkołach, a także budowanie sieci placówek wspierających dziecko i jego rodzinę w pokonywaniu problemów edukacyjnych i społecznych.

<< Info o programie.
<< Razem z Ochotą na Facebooku.
<< Plakat.         << Oferta zajęć.
<< Harmonogram zajęć.

 

 


Niepokoi Cię rozwój, zachowanie czy stan zdrowia Twojego dziecka?
Twoje dziecko samo ze swoich problemów nie wyrośnie, samo sobie z tym nie poradzi.
Potrzebujesz pomocy społecznej?
Zatem nie zwlekaj, nie odkładaj decyzji na potem i już teraz zapoznaj się z:
<< Serwisem   POMOC  DZIECKU
<<Informacjami o DOPALACZACH