GIMNAZJUM NR 16 z Oddziałami Integracyjnymi


Menu

 

 

+ AKTUALNOŚCI

 

+ INFORMACJE O GIMNAZJUM

 

+ PROGRAMY / PLANY PRACY SZKOŁY

 

+ DORADZTWO ZAWODOWE

 

+ REKRUTACJA

 

+ PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

 

+ PROJEKTY SZKOLNE

 

+ RADA RODZICÓW

 

+ SAMORZĄD SZKOLNY

 

+ WOLONTARIAT

 

+ MOPR

 

+ PLAN LEKCJI

 

+ ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 

+ ZEBRANIA

 

+ SPORT

 

+ OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

 

+ GALERIA

 

+ WSPÓŁPRACA Z KOMBATANTAMI


+ KALENDARZ

 

+ PODRĘCZNIKI SZKOLNE

 

+ PUBLIKACJE

 

+ CIEKAWE STRONY - LINKI

 

MATEMATYKA

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU Z MATEMATYKI DLA KL. III

ZADANIA NA DOWODZENIE:

<< LICZBY
<< PODZIELNOŚĆ LICZB
<< WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE
<< RÓWNANIA, NIERÓWNOŚCI I UKŁADY RÓWNAŃ
<< KĄTY

ZADANIA Z LAT 2001-2010:

<< TEST 1      << TEST 2      << TEST 3      << TEST 4

<< TEST 5      << TEST 6      << TEST 7      << TEST 8     

<< TEST 9


TABLICE MATEMATYCZNE

<< Tablice matematyczne     Pola i obwody figur płaskich

Pole i obwód koła

Pole koła

Po = π R2

Obwód okręgu (koła)

L = 2 π R

 R - promień okręgu

Pole trójkąta

P = ½ Podstawa ∙ wysokość

 

Obwód trójkąta

O = a + b + c

a, b, c - długości boków trójkąta

Pole prostokąta

Pprostokąta = ab

Obwód prostokąta

Oprostokata = 2 (a + b)

Pole kwadratu

Pkwadratu = a2

 Pkwadratu = długość boku do kwadratu

Obwód kwadratu

Okwadratu = 4

Pole trapezu

 

Ptrapezu = 1/2  ∙ suma podstaw trapezu  ∙ wysokość trapezu

Obwód trapezu

Otrapezu = a + b + c + d

a, b, c, d - długości boków

 

Pole równoległoboku

Prównogłoboku = ah

Prównogłoboku = podstawawysokość

Obwód równoległoboku

Orównoległoboku = 2 (a + b)

a, b - długości boków równoległoboku

 

Pole rombu

Prombu = e f / 2

Gdzie e, f  - dłuższa i krótsza przekątna rombu.

Prombu = 1/2  ∙ iloczyn przekątnych

 

Obwód rombu

Orombu = 4

a - długość boku rombu

 


Bryły obrotowe: walec, stożek, kula wzory.

latex - pole powierzchni bocznej, latex - pole powierzchni całkowitej, latex - objętość

Walec

Walec

 

 

 

latex

 

latex

 

latex

 

 

Stożek
Stożek

 

 

 

latex

 

latex

 

latex

 

 

Kula     

Kula

 

 

latex

 

 

latex Wzory skróconego mnożenia