.


Menu

 

 

+ AKTUALNOŚCI

 

+ INFORMACJE O GIMNAZJUM

 

+ PROGRAMY / PLANY PRACY SZKOŁY

 

+ DORADZTWO ZAWODOWE

 

+ REKRUTACJA

 

+ PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

 

+ PROJEKTY SZKOLNE

 

+ RADA RODZICÓW

 

+ SAMORZĄD SZKOLNY

 

+ WOLONTARIAT

 

+ MOPR

 

+ PLAN LEKCJI

 

+ ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 

+ ZEBRANIA

 

+ SPORT

 

+ OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

 

+ GALERIA

 

+ WSPÓŁPRACA Z KOMBATANTAMI


+ KALENDARZ

 

+ PODRĘCZNIKI SZKOLNE

 

+ PUBLIKACJE

 

+ CIEKAWE STRONY - LINKI

 
MŁODZIEŻOWE OCHOTNICZE POGOTOWIE RÓWIEŚNICZE


W naszej szkole działa projekt Młodzieżowego Wsparcia Rówieśniczego w oparciu o MOPR (Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze). Zakłada on działanie wolontariuszy młodzieżowych na rzecz swoich rówieśników oraz tworzenie fundamentu wzajemnej współpracy nauczyciel-uczeń. Program ten, to przykład alternatywnej formy aktywności dla młodzieży, która często spotyka się w środowisku rówieśniczym z przemocą i używkami. Ma on umacniać młodych ludzi w przekonaniu, że można bawić się, pracować, tworzyć zespół bez przemocy, agresji i używek. Działacze MOPR-u szkolnego są wolontariuszami, którzy pomagają rówieśnikom jednocześnie miło spędzając ze sobą czas i wzmacniając siłę swojego charakteru. Koordynatorką tego projektu w gimnazjum jest p. M. Piskorska oraz p. A.Antoszewska /zas./, która jedynie ukierunkowuje młodzież, a wszelka aktywność jest ich inicjatywą.
Działalność MOPR-u w szkole opiera się na:
- cotygodniowych dwugodzinnych spotkaniach, na których bawimy się, integrujemy, zdobywamy wzajemne zaufanie, rozwiązujemy problemy z którymi zwraca się do nas młodzież, poznajemy samych siebie, przełamujemy swoje słabości, uczymy się współpracy w zespole i wiele innych działań;
- młodzież wykonała skrzynkę szkolnego MOPR-u, przeznaczoną na korespondencję z trudnymi do rozwiązania problemami wieku dorastania. Odpowiedzi na nie są wywieszane na tablicy MOPR-owskiej, oczywiście wszystko odbywa się anonimowo;
- wspólnie uaktualniamy gazetkę ścienną na korytarzu szkolnym;
- spotykamy się na w Młodzieżowym Domu Kultury na comiesięcznych zebraniach wszystkich szkół ochockich, w których działa MOPR, a nie jest ich mało;
- jeździmy na obozy integracyjne w wakacje oraz w roku szkolnym;
- działamy na rzecz środowiska, przeprowadzamy imprezy i konkursy poświęcone uzależnieniom, problemom wieku dojrzewania, profilaktyce;
- co roku organizujemy w szkole Dzień Solidarności z chorymi na AIDS i nosicielami wirusa HIV;
- młodzież MOPR-owska organizuje zajęcia na godzinach wychowawczych, przedstawia prezentacje medialne na imprezach szkolnych;
- aktywnie współpracujemy z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii;
- jesteśmy otwarci na działania innych filii MOPR, inicjujemy i bierzemy udział w wymianie doświadczeń ( konferencje, sympozja, happeningi );
- uczestniczymy w posiedzeniach Rady Gminy Ochota, w których prezentujemy swój program i ideę naszej działalności;
- jednak najważniejsze jest to, że wspieramy się nawzajem, umacniamy się, rozumiemy i doskonale bawimy pomagając innym;

GALERIA ZDJĘĆI MŁODZIEŻOWY PRZEGLĄD SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH "LUSTERKO" 11.12.2010R.

 

 

<< powrót do strony głównej

body>