STYPENDIA, ZASIŁKI I WYPRAWKI

INFORMACJE i DRUKI DO POBRANIA:

Wnioski o stypendium szkolne i zasiłek szkolny
– złożyć do 15 września 2017 r. w szkole.

Wnioski o finansowanie zakupu podręczników dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w  kl.1 LO
– złożyć do 8 września 2017 r. w szkole.

Zwolnienie z opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej – Zarzadzenie


STYPENDIUM im. JANA PAWŁA II

Startują stypendia m. st. Warszawy im. Jana Pawła II!
W ramach prowadzonego od trzynastu lat największego samorządowego programu stypendialnego w Polsce Warszawa wsparła już ponad 3 tysiące uczniów i studentów. O Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studenci, który:
– dobrze się uczą;
– osiągają sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe albo angażują się w działania społeczne;
– miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 1100 zł.

Kandydat, który chce otrzymać stypendium, musi wypełnić wniosek dostępny na stronie formularze.centrumjp2.pl.
Wydrukowany i podpisany wnisek wraz z wymaganymi załącznikami nalezy złożyć osobiście lub za pośrdnictwem tradycyjnej poczty do 31 lipca 2017 r.

Szczegółowe informacje: centrumjp2.pl/stypendia

Kontakt w sprawie stypendiów: stypendia@centrumjp2.pl


STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

INFORMACJE i DRUKI DO POBRANIA:

Wnioski o stypendium szkolne i zasiłek szkolny
– złożyć do 15 września 2016 r. w szkole.

Wnioski o finansowanie zakupu podręczników dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w  kl.3
– złożyć do 9 września 2016 r. w szkole.

Zwolnienie z opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej – Zarzadzenie