REKRUTACJA

Oferta na rok szkolny 2019/2020

Opis szkoły

Jesteśmy przyjazną szkołą na Ochocie, z  bardzo dobrym dojazdem komunikacją miejską, SKM, WKD i PKP (Dworzec Zachodni).

LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie przy  ul. Urbanistów 3 (centrum Ochoty).

Natomiast nauka uczniów liceum od roku szkolnego 2017/2018 odbywa się  w Gimnazjum nr 16 przy ul. S. Skarżyńskiego 8. Można do nas dojechać tramwajami 7, 9, 15 oraz autobusami 154,  172, 184, 186, 414, 521.

Nasze liceum zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego wszechstronnego rozwoju. Tylko u nas zapewniamy  uczniom wyjątkową, profesjonalną opiekę pedagogiczno – psychologiczną. W naszej szkole pracuje duża grupa specjalistów: logopeda, psycholog, pedagog szkolny,  pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, socjoterapeuta. W szkole są pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny, 2 pracownie komputerowe, biblioteka z czytelnią, stołówka i bufet. Szkoła posiada sale sportowe z nowoczesnym sprzętem do rozwoju fizycznego i uprawiania sportu (siłownię, fitness, salę do jiu jitsu brazylijskie) oraz nowoczesne boisko zewnętrzne oddane do użytku w roku szkolnym 2018/2019. Posiadamy windę i podjazd zewnętrzny do budynku.

Proponujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych pozwalającą uczniom na uczestnictwo w różnorodnych projektach i warsztatach:

 • Erasmus+ „Boundary Breaking European Dance Connection”, dzięki któremu uczniowie mają interdyscyplinarne zajęcia (taniec, ruch, sztuka, muzyka filozofia, performance) z Iradem Mazlich i międzynarodowe wyjazdy do krajów partnerskich: Francja, Holandia, Hiszpania, Wielka Brytania;
 • BBEDC, w ramach którego młodzież uczestniczy w regularnych wyjściach na koncerty, wystawy, performatywne akcje, przedstawienia ( Fina, Teatr Studio, Hala Gwardii, Centrum Sztuki Współczesnej, itp.)
 • „Poza schematem”, projekt realizowany we współpracy z Warszawską Szkołą Filmową, umożliwiający uczniom warsztaty twórcze (kreatywno-filmowe, animacji poklatkowej, teatralne filmowe j fotograficzne);
 • zajęcia ruchowe z Warsaw Dance Departament (WDD);
 • warsztaty plastyczne oraz edukacyjno-artystyczne (rzeźba scenografii, emotional painting, historia sztuki, itp.), dzięki współpracy z Fundacją ART2Business;
 • Maraton Pisania Listów Amnesty International w obronie Więźniów Sumienia;
 • zorganizowanie gry przestrzennej „Poznaj II RP” dla ochockich szkół podstawowych i gimnazjów;
 • Otwarty Patriotyzm, akcja w ramach której wykonujemy paczki dla dzieci w obozach dla uchodźców.

Uczniowie uzdolnieni artystycznie mogą realizować swoje pasje w kole teatralnym, filmowym, dziennikarskim. Razem z MDK Ochota współredagujemy Niezależny Miesięcznik Młodzieżowy „Korniszon”. Natomiast  uczniowie zainteresowani aktywnością sportową mają możliwość trenowania gier zespołowych pod okiem nauczycieli-trenerów.

Przygotowujemy uczniów do konkursów ogólnopolskich min. konkurs matematyczny „Kangur”, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji, Prozy A. Puszkina i A Mickiewicza „Puszkiniana”, Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy dla Młodzieży z Niepełnosprawnością.

Mamy uczniów chętnie i  aktywnie działających w wolontariacie szkolnym im. Frassatiego, w  ramach którego współpracujemy z:

 • Fundacją Banku Żywności SOS ( „Podziel się Posiłkiem”, „Zbiórka Żywności”);
 • Fundacją Dr Clown;
 • Szlachetną Paczką;
 • Dziennym Domem Seniora;
 • Rzymskokatolicką Parafią NMP Królowej Świata, ul. Opaczewska 20 w Warszawie i Caritas parafialną                   („ Świąteczna paczka”, „Wielkanocna paczka”, „Stypendia Jana Pawła II”, „Święto Dziękczynienia};
 • Ogniskiem Przedszkolnym we wsi Iwowe, woj. mazowieckie – przekazaliśmy książki i zabawki dla najmłodszych.

Współpracujemy także z wieloma uczelniami wyższymi i instytucjami w Warszawie   (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Szkoła Główna Handlowa, Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet Warszawski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej) w zakresie ukierunkowujących edukacyjnie i zawodowo.

Możemy pochwalić się wieloletnim kontaktem z Klubem Byłych Więźniów Politycznych Obozów Koncentracyjnych Mauthausen–Gusen i Środowiskiem Żołnierzy AK IV Obwodu Ochota, co owocuje  „żywymi lekcjami historii”. Nasi uczniowie biorą czynny udział w obchodach uroczystości rocznicowych, odbywających się m.in. w Austrii.

Tradycją naszej szkoły jest uczestnictwo w imprezach kulturalnych i rocznicowych dzielnicy Ochota. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania uczestnicząc w projektach „Ochota dla Tradycji” i „Historia Nauczycielką Życia”. Współpracujemy z Domem Spotkań z Historią, Stowarzyszeniem Dzieci Holocaustu, Stowarzyszeniem Rodzina Katyńska i Instytutem Pamięci Narodowej „Przystanek Historia”.

Przyjdź do nas – zapraszamy. Każdy znajdzie coś dla siebie i swoich zainteresowań.

Bieżące informacje z życia szkoły można znaleźć w sieci na stronie:

  LXIX LO   Facebook LXIX LO