OFERTA LICEUM

OFERTA KLAS
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

KLASY INTEGRACYJNE:

 1. Klasa promocji zdrowia  
  OPIS KLASY
 • Przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, język angielski
 • Przedmiot dodatkowy: chemia w promocji zdrowia
 • Języki obce: język angielski – obowiązkowy;

                       język niemiecki, język rosyjski – do wyboru

 • PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
 • język polski, edb, biologia, język angielski.

 1. Klasa dziennikarsko – kulturowa
  OPIS KLASY
 • Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski
 • Przedmiot dodatkowy: zajęcia artystyczne
 • Języki obce: język angielski – obowiązkowy;

                       język niemiecki, język rosyjski – do wyboru

 • Warsztaty: dziennikarskie, teatralne, filmowe.
 • PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
 • język polski, plastyka, historia, język angielski.

KLASY OGÓLNE:

 1. Klasa europejska
  OPIS KLASY

 • Przedmioty rozszerzone: geografia, wos, język angielski
 • Przedmiot dodatkowy: filozofia
 • Języki obce: język angielski – obowiązkowy;

                       język niemiecki, język rosyjski – do wyboru

 • PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
 • język polski, geografi, wos, język angielski

 1. Klasa aktywności sportowej
  OPIS KLASY
 • Przedmioty rozszerzone: biologia, język polski, język angielski
 • Przedmiot dodatkowy: wychowanie fizyczne
 • Języki obce: język angielski – obowiązkowy;
 • PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
 • język polski, matematyka, biologia, język angielski.

                       język niemiecki, język rosyjski – do wyboru

 

Klasa jest propozycją dla wszystkich, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową ze sportem, rekreacją fizyczną lub rehabilitacją.

PONADTO OFERUJEMY

 • wysoki standard edukacyjny ze wszystkich przedmiotów;
 • atrakcyjną bazę dydaktyczną;
 • naukę dwóch języków obcych: obowiązkowego języka angielskiego i do wyboru: języka niemieckiego  oraz języka rosyjskiego na poziomach  w podziale na grupy według stopnia zaawansowania, niezależnie od klasy;
 • zajęcia z etyki równolegle z zajęciami religii;
 • bezpłatną naukę języka hiszpańskiego na zajęciach pozalekcyjnych;
 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych (np. koła: teatralne, plastyczne, informatyczne, chemiczne, ekologiczne, i inne przedmiotowe; zajęcia rekreacyjno- sportowe, Wolontariat, MOPR, itp.);
 • bezpłatne zajęcia przygotowujące do egzaminów maturalnych;
 • udział w projektach międzynarodowych (Erasmus+) i innych ciekawych, szkolnych lub pozaszkolnych projektach edukacyjnych;
 • wymianę międzynarodową ze szkołami partnerskimi (WŁOCHY-Sycylia i NIEMCY-Bawaria);
 • szansę indywidualnego rozwoju zainteresowań;
 • treningi Brazylijskiego Jiu Jitsu z trenerem, który wielokrotnie zdobywał tytuł Mistrza Europy;
 • doświadczoną kadrę o wysokich kwalifikacjach;
 • atmosferę w szkole sprzyjającą nauce, ale także zabawie i własnej aktywności, kreatywności uczniów.


DODATKOWE INFORMACJE NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 26

Facebook
Librus