OFERTA LICEUM

OFERTA KLAS
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO nr LXIX Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

KLASY INTEGRACYJNE:

 1. Klasa promocji zdrowia (ekologiczna)   OPIS KLASY
 • Przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, język angielski
 • Przedmiot dodatkowy: chemia w promocji zdrowia
 • Języki obce: angielski – obowiązkowy;

                       niemiecki, rosyjski – do wyboru

 • Możliwość uzyskania Certyfikatu Ratownika
 • PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
 • j. polski, matematyka, biologia, j.angielski.
 1. Klasa dziennikarsko – artystyczna OPIS KLASY
 • Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski
 • Przedmiot dodatkowy: zajęcia artystyczne
 • Języki obce: angielski – obowiązkowy;

                       niemiecki, rosyjski – do wyboru

 • Warsztaty: dziennikarskie, teatralne, filmowe.
 • PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
 • j. polski, matematyka, historia, j.angielski.

KLASY OGÓLNE:

 1. Klasa promocji zdrowia (europejska) OPIS KLASY
 • Przedmioty rozszerzone: geografia, biologia, język angielski
 • Przedmiot dodatkowy: ekonomia w praktyce
 • Języki obce: angielski – obowiązkowy;

                       niemiecki, rosyjski – do wyboru

 • Realizacja Programu ERASMUS+
 • Wymiana międzynarodowa ze szkołami partnerskimi (Niemcy, Włochy)
 • Możliwość uzyskania Certyfikatu Ratownika
 • PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
 • j. polski, matematyka, biologia, j.angielski
 1. Klasa sportowa OPIS KLASY
 • Przedmioty rozszerzone: biologia, język polski, język angielski
 • Przedmiot dodatkowy: chemia w promocji zdrowia
 • Języki obce: angielski – obowiązkowy;
 • PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
 • j. polski, matematyka, biologia, j. angielski.

                       niemiecki, rosyjski – do wyboru

  piłka ręczna

Klasa jest propozycją dla wszystkich, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową ze sportem, rekreacją fizyczna lub rehabilitacją. Do klasy wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o stanie zdrowia.

PONADTO OFERUJEMY

 • wysoki standard edukacyjny ze wszystkich przedmiotów;
 • atrakcyjną bazę dydaktyczną;
 • naukę dwóch języków obcych: obowiązkowego języka angielskiego i do wyboru: języka niemieckiego  oraz języka rosyjskiego na poziomach  w podziale na grupy według stopnia zaawansowania, niezależnie od klasy;
 • zajęcia z etyki równolegle z zajęciami religii;
 • bezpłatną naukę języka hiszpańskiego na zajęciach pozalekcyjnych;
 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych (np. koła: teatralne, plastyczne, informatyczne, chemiczne, ekologiczne, i inne przedmiotowe; zajęcia rekreacyjno- sportowe, Wolontariat, MOPR, itp.);
 • bezpłatne zajęcia przygotowujące do egzaminów maturalnych;
 • udział w projektach międzynarodowych (Erasmus+, Comenius) i innych ciekawych, szkolnych lub pozaszkolnych projektach edukacyjnych;
 • wymianę międzynarodową ze szkołami partnerskimi (WŁOCHY-Sycylia i NIEMCY-Bawaria);
 • szansę indywidualnego rozwoju zainteresowań;
 • treningi Brazylijskiego Jiu Jitsu z trenerem, który wielokrotnie zdobywał tytuł Mistrza Europy;
 • doświadczoną kadrę o wysokich kwalifikacjach;
 • atmosferę w szkole sprzyjającą nauce, ale także zabawie i własnej aktywności, kreatywności uczniów.


DODATKOWE INFORMACJE NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 26

Facebook
Librus