OFERTA LICEUM

OFERTA KLAS
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

KLASY INTEGRACYJNE:

 1. Klasa promocji zdrowia  
  OPIS KLASY
 • Przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, język angielski
 • Języki obce: język angielski – obowiązkowy;

                       język niemiecki, język rosyjski – do wyboru

 • PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
 • język polski, matematyka, edb, biologia.
  1. Klasa dziennikarsko – kulturowa
   OPIS KLASY

 • Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski
 • Języki obce: język angielski – obowiązkowy;

                       język niemiecki, język rosyjski – do wyboru

 • Warsztaty: dziennikarskie, teatralne, filmowe.
 • PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
 • język polski, matematyka, plastyka, historia.

KLASY OGÓLNE:

 1. Klasa europejska
  OPIS KLASY

 • Przedmioty rozszerzone: geografia, wos, język angielski
 • Języki obce: język angielski – obowiązkowy;                                                                                                                                                                                             język niemiecki, język rosyjski – do wyboru
 • PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
 • język polski, matematyka, geografia.

2. Klasa aktywności sportowej

OPIS KLASY

 • Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski
 • Przedmiot dodatkowy: wychowanie fizyczne
 • Języki obce: język angielski – obowiązkowy;                                                                                                                                                                                              język niemiecki, język rosyjski – do wyboru
 • PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
 • język polski, matematyka, biologia, wf.

 

3. Klasa informatyczna  – tylko dla uczniów po szkole podstawowej

 • Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, język angielski
 • Języki obce: język angielski – obowiązkowy;                                                                                                                                                                                              język niemiecki, język rosyjski – do wyboru
 • PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
 • język polski, matematyka, język angielski, informatyka

PONADTO OFERUJEMY

 • wysoki standard edukacyjny ze wszystkich przedmiotów;
 • atrakcyjną bazę dydaktyczną;
 • naukę dwóch języków obcych: obowiązkowego języka angielskiego i do wyboru: języka niemieckiego  oraz języka rosyjskiego na poziomach  w podziale na grupy według stopnia zaawansowania, niezależnie od klasy;
 • zajęcia z etyki równolegle z zajęciami religii;
 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych (np. koła: teatralne, plastyczne, informatyczne, chemiczne, ekologiczne, i inne przedmiotowe; zajęcia rekreacyjno- sportowe, Wolontariat, MOPR, itp.);
 • bezpłatne zajęcia przygotowujące do egzaminów maturalnych;
 • udział w projektach międzynarodowych (Erasmus+) i innych ciekawych, szkolnych lub pozaszkolnych projektach edukacyjnych;
 • wymianę międzynarodową ze szkołami partnerskimi (WŁOCHY-Sycylia i NIEMCY-Bawaria);
 • szansę indywidualnego rozwoju zainteresowań;
 • treningi Brazylijskiego Jiu Jitsu z trenerem, który wielokrotnie zdobywał tytuł Mistrza Europy;
 • doświadczoną kadrę o wysokich kwalifikacjach;
 • atmosferę w szkole sprzyjającą nauce, ale także zabawie i własnej aktywności, kreatywności uczniów.


DODATKOWE INFORMACJE NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 26