TERMINARZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH I DYŻURÓW DLA RODZICÓW

Szczegółowe informacje można uzyskać poprzez LIBRUS-a, zachęcamy do tej formy komunikacji z nauczycielami.

Poza tym nauczyciele dyspozycyjni są w dni otwarte i podczas zebrań.