Egzamin gimnazjalny 2019

Harmonogram egzaminu gimnazjalnego, procedury oraz rozkład sal egzaminacyjnych umieszczony jest na sztaludze przy sekretariacie. Listy wywieszone zostaną w dniu egzaminu. Należy pamiętać o dokumencie ze zdjęciem i długopisie piszącym na czarno. POWODZENIA!

Każda klasa ma wyznaczoną salę, w której można zostawić swoje rzeczy. Przerwy między częściami różnych egzaminów również spędzamy w wyznaczonych salach lub w tym czasie korzystamy z toalety.
I tak:
KLASA 3A – sala 53
KLASA 3B – sala 54
KLASA 3C – sala 55
KLASA 3D – sala 60
KLASA 3E – sala 62