II edycja konkursu PLAY & LEARN – Zapraszamy!

1172822580 LOGO

Zapraszamy do udziału w II edycji konkursu PLAY & LEARN organizowanym przez Gimnazjum nr 16 we współpracy ze szkołą języków obcych BRITISH SCHOOL!

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych. Na zwycięzców czekają niezwykle atrakcyjne nagrody: roczny i półroczny kurs nauki języka angielskiego w szkole BRITISH SCHOOL (ul.Białobrzeska 4) oraz roczna prenumerata czasopisma do nauki języka angielskiego!

KARTA ZGŁOSZENIA

 

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO ‘PLAY & LEARN’

dla uczniów szkół podstawowych

(Edycja II)

 1. Założenia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 roku.

 2. Sponsorem nagród są British School Warszawa Ochota, ul. Białobrzeska 4, 02-380 Warszawa oraz Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 roku.

 1. Cele konkursu

 1. Rozwijanie zainteresowań językiem angielskim.

 2. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności językowych.

 3. Wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo i\lub zainteresowanych nauką języków, i wspieranie ich w nauce.

 4. Zachęcanie uczniów do łączenia „przyjemnego z pożytecznym” – wykorzystania gier językowych on-line w nauce języka.

 5. Motywowanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem wiedzy i umiejętności przy pomocy ogólnodostępnych źródeł.

 1. Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs ma charakter ogólnoszkolny i jest adresowany do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych. Nie wyklucza się możliwości udziału w konkursie uczniów młodszych, o ile pozwalają na to ich wiedza i umiejętności językowe.

 2. Z powodów organizacyjnych, do udziału w konkursie zapraszamy maksymalnie 12 osób z każdej szkoły. Załączamy test, który mogą Państwo wykorzystać w dowolnym terminie jako narzędzie wybrania uczniów najlepiej przygotowanych do konkursu (test składa się z zadań opartych na wiedzy i umiejętnościach ćwiczonych przez niżej podane gry on-line, wspierające naukę języka angielskiego). Przeprowadzenie testu nie jest obowiązkowe – być może będą Państwo woleli wybrać uczniów do konkursu w oparciu o swoją wiedzę na temat ich umiejętności.

 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 4. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez nauczyciela zgłaszającego chęć udziału uczniów w konkursie lub opiekuna ucznia i dostarczenie go do siedziby Gimnazjum nr 16, ul. S. Skarżyńskiego 8.

 5. Formularze mogą być dostarczone w dniu konkursu, o ile imienna lista uczestników zostanie wysłana faksem \ mailem do Gimnazjum nr 16 do dnia 20 marca 2017.

 1. Zakres wiedzy i umiejętności

 1. Konkurs oparty jest na wiedzy i umiejętnościach ćwiczonych \ sprawdzanych przez pięć edukacyjnych gier językowych, dostępnych pod niżej wymienionymi linkami.

 1. www.primarygames.com/langarts/academyisland

 2. www.primarygames.com/langarts/wordburst

 3. www.eslgamesplus.com/verb-tenses-interactive-grammar-game-for-esl-jeopardy-quiz-game/

 4. www.marks-english-school.com/games/b_verbs.html

 5. https://www.gamestolearnenglish.com/bubbles-english/

 1. Zwycięzcami zostaną ci uczniowie, którzy wykażą się największą wiedzą w oparciu o zadania stawiane przez wyżej wymienione gry. Gra a) – uczniowie będą musieli wybrać poprawną odpowiedź spośród czterech podanych. Gra b) – uczniowie spróbują osiągnąć jak najwyższy wynik w grze online. Gry c) i d) – uczniowie będą musieli samodzielnie wstawić czasowniki w nawiasu w poprawnej formie – przykłady z gier. Gra e) – uczniowie będą musieli przetłumaczyć na język angielski polskie zdania, umiejętnie wykorzystując podane angielskie słowa.

 1. Organizacja poszczególnych etapów konkursu

 1. Konkurs odbędzie się w siedzibie Gimnazjum nr 16, 03 kwietnia 2017 (poniedziałek). Zapraszamy wszystkich kandydatów wraz z opiekunami na godzinę 9.00.

 2. Postępowanie konkursowe jest jednoetapowe, składa się jednak z dwóch części.

 3. Część I – uczniowie piszą test składający się z zadań z gier a), c), d), e) (maksymalnie 60 minut).

 4. Część II – pod opieką jury konkursowego uczniowie grają trzy razy w grę Wordburst.

 1. Nagrody

 1. I miejsce – bezpłatny kurs języka angielskiego w British School (2 semestry od października 2017; przydział do grupy na podstawie testu określającego stopień zaawansowania językowego.).

 2. II miejsce – bezpłatny kurs języka angielskiego w British School (1 semestr od października 2017; przydział do grupy na podstawie testu określającego stopień zaawansowania językowego.).

 3. III miejsce – roczna prenumerata czasopisma do nauki języka angielskiego.

 4. Nagrody nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny, ani też przekazane na rzecz osób trzecich.

 1. Postanowienia końcowe.

 1. Uczniowie biorący udział w konkursie są zobowiązani do punktualnego przybycia na miejsce oraz do okazania ważnej legitymacji szkolnej potwierdzającej tożsamość.

 2. Nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy w wyznaczonym dniu i godzinie z przyczyn losowych nie przystąpią do konkursu.

 3. Ostateczne decyzje w sprawach spornych nieobjętych regulaminem podejmuje przewodniczący komisji konkursowej.

 4. Pytania i uwagi prosimy kierować: agatabroniszewska1@wp.pl

 1. Załączniki

 1. Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie.

 2. Test plasujący (pomocniczo).

 3. Klucz rozwiązań do testu.

ORGANIZATOR

Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Obrońców Barykady Września 1939 r.

ul. S. Skarżyńskiego 8, 02-377 Warszawa

tel.\fax. (22) 822 99 89

PARTNER EDUKACYJNY i SPONSOR NAGRÓD

British School Warszawa Ochota

ul. Białobrzeska 4, 02-380 Warszawa

tel. (22) 100 12 42

e-mail: warszawa.ochota@britishschool.pl

 

Facebook
Librus