KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

04.09.2017 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

08.09.2017 Święto szkoły  +  Udział kl. III w uroczystościach pod Barykadą Września

18.09.2017 Zebranie rodziców – organizacyjne

13.10.2017 Ślubowanie klas I LO

16.10.2017 Zebranie rodziców

01.11.2017 Dzień ustawowo wolny od zajęć edukacyjnych

2-3.11.2017  Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych

20.11.2017 Dzień otwarty -informacja o zagrożeniach

18.12.2017 Zebranie rodziców – informacja o proponowanych ocenach śródrocznych

23 – 31.12.2017 Zimowa przerwa świąteczna

01.01.2018 Dzień ustawowo wolny od zajęć edukacyjnych

15.01.-26.01.2018 Ferie zimowe

29.01.2018 Zebranie rodziców – śródokresowe

12.03.2018  Zebranie rodziców

……………  Rekolekcje wielkopostne

29.03 – 03.04.2018 Wiosenna przerwa świąteczna

09.04.2018 Dzień otwarty -informacja o zagrożeniach

18; 19; 20.04.2018 Egzaminy gimnazjalne klas trzecich

30.04.2018 Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych

01.05.2018 Dzień ustawowo wolny od zajęć edukacyjnych

02.05.2018 Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych

03.05.2018 Dzień ustawowo wolny od zajęć edukacyjnych

04.05.2018 Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych

21.05.2018 Zebranie rodziców – informacja o proponowanych rocznych ocenach

……..06.2018 Dodatkowe terminy egzaminów gimnazjalnych  (dot. kl.3)

31.05.2018 Dzień ustawowo wolny od zajęć edukacyjnych

22.06.2018 Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

WAKACJE !

Facebook
Librus