LIST ZASTĘPCY PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA W SPRAWIE STRAJKU