PLAN IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM

L.p.ZAGADNIENIAMIESIĄCODPOWIEDZIALNI
1.Inauguracja roku szkolnego

Dekoracja sali – klasy II
WRZESIEŃDyrektor,

wychowawcy klas
2.Honorowy patronat nad pomnikiem Barykada Września

-udział pocztu sztandarowego i klas III w rocznicowych obchodach 8.IX (godz.17.00)

-porządkowanie terenu, składanie kwiatów

 
 

Wychowawcy klas III,
 3.Święto Szkoły 8. IX  (według harmonogramu)Wszyscy nauczyciele
4.Przeprowadzenie akcji charytatywnej na rzecz Fundacji „Pomóż i ty”

- sprzedaż kalendarzyków

 
Opiekun samorządu
5.Wybory do samorządu szkolnego i opiekuna samorządu szkolnego

 
Opiekun samorzadu
7.Sprzątanie świata

 
nauczyciele biologii, geografii
8.Bieg przełajowy o puchar DYREKTORA GIMNAZJUMNauczyciele wychowania fizycznego
9.Udział w Marszu Ludzi Dobrej Woli Ecco Walkathon

 
wrzesieńWytypowani nauczyciele
1.Ślubowanie klas I

Przywitanie klas I przez klasy III

- dyskoteka dla klas I- III (OTRZĘSINY dyskoteka- termin zgodny ze ślubowaniem)

 
PAŹDZIERNIKWychowawcy kl. I,

Wychowawcy klas III

otrzęsiny-wychowawcy klas II,

 
2.Przeprowadzenie akcji charytatywnej ”Góra grosza”

 
Opiekun samorządu, wychowawcy klas

 
3.Wyjazdy integracyjne klas I - III

 
Wychowawcy kl. I- III, pedagodzy wspomagający
4.Akcje „makulatura, baterie, korki”- cały rokOp. samorządu, wychowawcy klas
1.Apel dla klas I-III z okazji 11 listopada

ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

 Spotkania z kombatantami
LISTOPAD
 

Część artystyczna nauczyciele j. polskiego i historii
2.„Pamiętajmy o tych, którzy odeszli...”

-wycieczki klasowe

kl. I - POWĄZKI CYWILNE lub Cmentarz Powstańców Warszawy

kl. II- CMENTARZ ŻYDOWSKI

kl. III- POWĄZKI WOJSKOWE  lub Palmiry
Wychowawcy klas I, II, III

 

 

 
3Złożenie kwiatów pod pomnikiem Barykada Września

( delegacje kl. I)

 
Wychowawcy klas I
4.Andrzejkowe wróżby

-przygotowanie wróżb przez  kl. I-III

-dyskoteka szkolna
Wychowawcy klas, pedagog szkolny,

pedagodzy wspomagający,

opiekun samorządu szkolnego

 
1.XIV-ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS

-pogadanki, ulotki informacyjne

-projekcja filmu „Filadelfia”(kl. I)

 
GRUDZIEŃWychowawcy klas, n-lebiologii
2.MIKOŁAJKI- imprezy wewnątrzklasowe

 
Wychowawcy klas, pedagodzy wspomagający
3.”ZIMA, CHOINKA, ŚWIĘTA

-koncert kolęd i pastorałek

-konkurs międzyklasowy „bombka choinkowa”

-Wigilie klasowe

 
Szkolne koło teatralne; wychowawcy klas,

 

 
4.II Kiermasz bożonarodzeniowy

Kawiarenka
Wytypowani nauczyciele
1.Dyskoteka karnawałowa- bal przebierańcówSTYCZEŃOp.samorządu, p.Łusiak, wychowawcy klas, pedagodzy wspomagający, pedagog szkolny
2.Szkolny konkurs recytatorski

Eliminacje do „Warszawskiej Syrenki”
Nauczyciele j. polskiego
3Spektakl patriotyczny

„Co dziś znaczy być patriotą”

- polskie drogi do wolności w 150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego
Koło teatralne
4. 

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu

( lekcje historii w oddziale IPN „Przystanek Historia”, wystawy, konkurs przedmiotowy)

 
Nauczyciele historii
1.POŁOWINKI KLAS II

(dyskoteka, poczęstunek, konkursy)

 
LUTY
wychowawcy klas II,
2.Walentynki

-sprzedaż kartek walentynkowych

-poczta francuska

-wydanie specjalne gazetki szkolnej

 
Wychowawcy klas, pedagog szkolny, pedagodzy wspomagający, nauczyciele poloniści, opiekun samorządu,

 
3.Podsumowanie wyników nauczania za I semestr

-certyfikaty dla uczniów wyróżnionych

 
p. dyrektor,

nauczyciele informatyki, wychowawcy klas
1.Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

- lekcje w oddziale IPN „Przystanek Historia”,

- projekcje filmowe,

- konkurs przedmiotowy

 
MARZECNauczyciele historii
2. 

Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych

- udział w spotkaniach w oddziale IPN „Przystanek Historia”- wystawy, projekcje filmowe, spotkania ze Sprawiedliwymi,   konkurs przedmiotowy

 
 

 
 

Nauczyciele historii
3.Dzień Wiosny – DZIEŃ SAMORZĄDNOŚCI

- festiwal piosenki

- konkursy między-klasowe

- „Idzie wiosna”( plakat,    fotografia, kolage)

 

 
 

 
Wychowawcy klas, pedagodzy wspomagający, opiekun samorządu,
4Poranek Wielkanocny Wytypowani nauczyciele
1.KWIECIEŃ MIESIĄCEM PAMIĘCI NARODOWEJ

-wycieczki klasowe:

kl. I- Miejsca Pamięci Narodowej na Ochocie-

historia pomników- Barykada Września, Reduta Ordona, Pomnik Lotnika przy rondzie Zesłańców Syberyjskich

kl. II- wycieczka „Szlakiem bohaterów kamieni na szaniec”

kl. III- Cmentarz Powstańców    Warszawy-pomnik Polegli Niepokonani lub Cmentarz Powązkowski lub Palmiry

kl III- wycieczka do obozu koncentracyjnego w Auschwitz
KWIECIEŃ 

Wychowawcy klas, pedagodzy wspomagający, nauczyciele historii,
1. DZIEŃ DZIECKA I SPORTU

- rozgrywki sportowe i umysłowe:

- zawody sportowe

- loteria fantowa

-„na szkle malowane”

-sprzedaż ciast własnej produkcji

- grochówka

 
CZERWIECNauczyciele w-f,

wychowawcy klas , pedagodzy wspomagający
2Wspólne grillowanie

 
Wszyscy nauczyciele
3.Bal pożegnalny klas III

 
Wych. kl.III, pedagog wspomagający
4.Pożegnanie klas III  przez klasy I

 
Wychowawcy klas I
5.Zakończenie roku szkolnego.

 

 
p.dyrektor,

wychowawcy klas

- dekoracja sali- klasy II
Facebook
Librus