PLAN WZMACNIANIA BEZPIECZEŃSTWA

Plan działań dotyczących wzmacniania bezpieczeństwa w Gimnazjum Nr 16

Lp.DataTematykaFormaOdpowiedzialnyWykonawcy
1.październikOdpowiedzialność karna nieletnich - klasy pierwszePrelekcjaPedagog szkolnyPolicja - wydz. ds. nieletnich Straż Miejska
2.listopadOdpowiedzialność karna nieletnich - rodzicePrelekcjaPedagog szkolnyPolicja - wydz, ds. nieletnich Straż Miejska
3.cały rokProgram profilaktycznyWarsztatyPedagog szkolnyStraż Miejska
4.marzec.Bezpieczeństwo w szkole - klasy pierwszeAnkietaPedagog szkolny
5.cały rokKreowanie pozytywnego klimatuDyskusje, rozmowy, godz. wych.Wychowawcy, nauczyciele, uczniowie
6.cały rokWspółpraca z placówkami w zakresie procedur zapobiegania przemocy w rodzinie „ Niebieska karta”Kontakty telefoniczne, osobistePedagog szkolny, nauczyciele
7.cały rokNadzór nad uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze i zdemoralizowanymi, współpraca z policją i sądemKontakty telefoniczne, osobiste, pisma, udział w rozprawach sądowychPedagog szkolnyKurator sądowy i społeczny,
Pedagog szkolny,Patrol szkolny
8.cały rokRozwiązywanie konfliktówRozmowy, mediacjePedagog, psycholog, nauczyciele
9.cały rokPraca z uczniem zagrożonymdemoralizacją, mającym problemy wychowawczeZajęcia sportowe, koła zainteresowań, rozmowy indywidualne,Nauczyciele, psycholog szkolny, pedagog szkolnyNauczyciele prowadzący zajęcia, uczniowie
10.cały rokKontrola realizacji obowiązku szkolnego, procedury zapobiegania absencji uczniowskiejRealizowanie procedur

 
Nauczyciele, Wychowawcy, Pedagog szkolny,
11.cały rokDbałość o zdrowie fizyczne uczniów; oferta dodatkowych zajęć z wychowania fizycznego –SKS, dyżury lekarza i pielęgniarki szkolnej,

Współpraca z SANEPID-em.
Zajęcia SKS,

Konsultacje, badania okresowe,

Realizowanie programów profilaktycznych
Nauczyciele. Lekarz, pielęgniarka
12.cały rokDbałość o zdrowie psychiczne młodzieżyProgramy profilaktyczne,

Godziny wych,

Konsultacje indywidualne
Nauczyciele, zaproszeni realizatorzy,

Pielęgniarka,

Psycholog, pedagog
13.cały rokDbałość o poszanowanie praw dziecka.Godziny wych.

Kontakty indywidualne,

W czasie całego procesu edukacyjnego
Wszyscy pracownicy szkoły
Facebook
Librus