PROGRAM PROFILAKTYKI

Podstawa prawna: Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznych z dn. 31.01.2002 (Dz. U. Z 2002r Nr 10, poz. 96)

 

[table id=27 /]