PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

ZAGADNIENIA WYCHOWAWCZE GIMNAZJUM NR 16 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI


„OJCZYZNA TO KRAJ DZIECIŃSTWA, MIEJSCE URODZENIA TO JEST TA MAŁA, NAJBLIŻSZA OJCZYZNA.”

1.,,Jeszcze Polska nie zginęła…”
a) Nasze symbole narodowe-godło, flaga, hymn
-poznanie historii hymnu oraz nauka pełnej wersji tekstu ( godz. wych., lekcje języka polskiego, historii, muzyki)

2.Opieka nad Pomnikiem Barykada Września
a) porządkowanie, składanie kwiatów, palenie zniczy
b) udział reprezentacji klas III w rocznicowych obchodach 8.IX.

3.Miejsca Pamięci Narodowej
I-III Muzeum Powstania Warszawskiego

4.Kwiecień miesiącem pamięci
a ) kl. I- wycieczka „Miejsca Pamięci Narodowej” na Ochocie
b) kl. II- wycieczka szlakiem bohaterów „Kamieni na szaniec”
c) kl. III- zwiedzanie Cmentarza AK na Woli
d) wyjścia do Instytutu Żydowskiego na wykłady, zwiedzenie wystawy, projekcję filmu, Kirkut przy ulicy Okopowej

5. – 11 listopada i 3 maja – apele rocznicowe, dekoracje okolicznościowe( apele, godziny wychowawcze, dekoracje w klaso-pracowniach)
– styczeń – przedstawienie patriotyczne w rocznicę wybuchu powstania styczniowego„Co dziś znaczy być patriotą?”
– 27 stycznia – Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu ( lekcje historii w oddziale IPN „Przystanek Historia”, wystawy, konkurs przedmiotowy)
– 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „ Żołnierzy Wyklętych” (lekcje w oddziale IPN „Przystanek Historia, projekcje filmowe, konkurs przedmiotowy)
– 6 marca – Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych ( udział w spotkaniach w oddziale IPN „Przystanek Historia”- wystawy, projekcje filmowe, spotkania ze Sprawiedliwymi, konkurs przedmiotowy)MY I NASZE ŚRODOWISKO

1.NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI – przeprowadzenie akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących:
–sprzedaż kalendarzyków na rzecz Fundacji „ Pomóż i ty”
– udział w ogólnopolskiej akcji na rzecz rodzinnych domów dziecka „ GÓRA GROSZA”
– zbiórka karmy, pieniędzy, koców dla zwierząt w schronisku na Paluchu
– zorganizowanie kiermaszu świątecznego – udział w akcji Szlachetna paczka
– zbiórka słodyczy i artykułów szkolnych dla dzieci na Ukrainie, Litwie
– zbiórka ubrań na rzecz Ochockiego Ośrodka Pomocy Bezdomnym

2.DZIEŃ ZIEMI (akcja sprzątanie świata, tematyczne godziny wychowawcze, dekoracje o tematyce ekologicznej, konkursy prozdrowotne)
– pozyskiwanie artykułów wtórnych( makulatura, plastikowe korki, baterie)

3.FESTYN RODZINNY
– prezentacja młodzieży: koło teatralne, wystawy plastyczne, konkurs na szkle malowane, rozgrywki sportowe i umysłowe, wydanie jednodniówki, loteria fantowa, aukcja prac uczniowskich, sprzedaż własnych wypieków, wydanie tomiku poezji uczniów Gimnazjum Nr 16 (przygotowanie przez cały rok, prezentacja – czerwiec)

4. OTWARTE GIMNAZJUM
– przygotowanie informatora i folderu o szkole dla przyszłych gimnazjalistów i ich rodziców
– prezentacja prac uczniowskich z dziedziny sztuk plastycznych
– występ koła teatralnego

5. KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY
– przygotowanie prac uczniowskich na kiermasz szkolny

 


TWORZENIE NOWYCH I PODTRZYMYWANIE STARYCH TRADYCJI

 1. Uroczyste ślubowanie klas pierwszych (akademia, przywitanie klas pierwszych przez klasy trzecie oraz pożegnanie klas III przez klasy I)
 2. Połowinki klas drugich (dyskoteka, wspólne konkursy, impreza przygotowana przez samorząd klas drugich)
 3. Pożegnanie klas trzecich (akademia, bal, wręczenie upominków przez klasy pierwsze)
 4. Wyróżnianie uczniów uzyskujących najlepsze wyniki w nauce (pierwszy semestr- certyfikat, na koniec roku- tarcza brązowa, złota lub platynowa, nagroda Dyrektora szkoły).
 5. Bieg o puchar Dyrektora szkoły.
 6. Dziecięce radości- Walentynki, Dzień Dziecka i Sportu, Mikołajki, Dzień Wiosny.
 7. Honorowy patronat nad pomnikiem Barykada Września
 8. „Jest taki dzień…”- wspólne spotkania świąteczne, organizacja wigilii klasowych, występy koła teatralnego, jasełka, wspólne kolędowanie, Wielkanoc.
 9. Przeprowadzenie i podsumowanie konkursów międzyklasowych.
 10. Apele porządkowe.
 11. Noszenie identyfikatorów, galowy strój okolicznościowy.


SZKOŁA WOLNA OD NAŁOGÓW I PRZEMOCY

1.Przeciwdziałanie agresji i złym nawykom, kształtowanie postaw kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach domowych, szkolnych, pozaszkolnych- godziny wychowawcze, apele porządkowe, ankiety.

Godziny wychowawcze:
-Savoir vivre- „Z Kamyczkiem na ty.”
-Empatia- co czują inni?
-Asertywność
– „Mówię nie, myślę nie.”
-Sposoby rozwiązywania konfliktów.
-Problemy emocjonalne nastolatków.
-Dziecko i jego miejsce w rodzinie.
-Jakie prawa mają dzieci i jakie instytucje stoją w ich obronie?
-Zagrożenia XXI wieku( alkohol, narkotyki, papierosy, uzależnienie od komputera i telewizora, cyberprzemoc, bulimia, anoreksja).

2.Wykorzystanie na godzinach wychowawczych ciekawych publikacji, programów TV, wywiadów, metod aktywnych.

 1. Współpraca z Patrolem Szkolnym
  -pogadanki prowadzone przez funkcjonariuszy policji na temat odpowiedzialności karnej nieletnich, posterunek patrolu szkolnego.

4.Wdrażanie programu profilaktycznego.

 1. Współpraca z pedagogiem i psychologiem.
 2. Udział w życiu kulturalnym miasta- wystawy, teatr, koncerty

REALIZACJA HASEŁ WIODĄCYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH POZIOMÓW KLAS:

KL.I „PRZYJAŹŃ, SZACUNEK, SZKOŁA”
– integracja klasowa (wycieczki)
– otrzęsiny i ślubowanie kl. I
– tworzenie projektu Savoir vivre
– poznanie podstawowych dokumentów szkoły
– udział w życiu szkoły
– poznanie historii i tradycji szkoły
– realizacja projektów gimnazjalnych

II „MAŁA OJCZYZNA”

– zwiedzanie Powązek Wojskowych
– złożenie kwiatów na cmentarzu AK na Woli
– udział w rocznicowych obchodach pod pomnikiem Barykada Września
– pogadanki na godzinach wychowawczych
– wycieczka szlakiem bohaterów” Kamieni na szaniec”
– zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego
– prezentacja na pikniku rodzinnym.
– realizacja projektów gimnazjalnych

KL.III „W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI”

– udział kl. III w obchodach pod pomnikiem Barykady Września
– odwiedzenie cmentarza Powstańców Warszawy
– wewnątrzszkolny system zapobiegania absencji
– preorientacja zawodowa
– prezentacja na pikniku rodzinnym.
– realizacja projektów gimnazjalnych