ROCZNY PLAN OPIEKUŃCZY

Lp.DziałaniaTerminOdpowiedzialni
1.Objęcie opieką i pomocą dzieci z rodzin patologicznych i niewydolnych wychowawczo, uczniów – obcokrajowców, rozpoznanie problemu „eurosieroctwa” w naszej szkole
cały rokPedagog szkolny, wychowawcy klas
2.Kontrola realizacji obowiązku szkolnego, wyjaśnianie przyczyn nieobecności w szkole; wdrażanie procedur zapobiegania absencji uczniowskiejcały rokWychowawcy, pedagog szkolny,
3.Pomoc materialna dla dzieci z rodzin najuboższych – stypendia szkolne, zapomogi losowe (przyznawane zgodnie z regulaminem stypendiów i zasiłków m.st. Warszawy oraz z Rady Szkoły ), refundacja zakupu podręcznikówcały rokPedagog szkolny
4.Realizowanie wybranego programu profilaktycznego: –programu Straży Miejskiejcały rokPedagog szkolny
5.- programy profilaktyczne w wybranych klasach

(wg oferty i zgodnie z harmonogramem)
cały rokNauczyciele, Pedagog szkolny,
6.
- współpraca z Centrum Edukacji i Profilaktyki
cały rokWychowawcy klas, pedagog szkolny
7.Kontynuacja wdrażania procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych (akty agresji, kradzieże, styczność z narkotykami i inne zachowania patologiczne).

 Zajęcia dla uczniów przygotowujące do eliminowania stresu (klasy III) i preorientacja zawodowa    (współpraca z SzOK i PPP. DK- Ochota
cały rokWychowawcy klas, Pedagog szkolny, Przewodniczący Komisji Opieki
8.Współpraca z pielęgniarką i lekarzem szkolnym – kontrola i dbałość o stan  zdrowia dzieci.cały rokPrzewodniczący Komisji Zdrowia, Przewodniczący Komisji Opieki
9.Współpraca biblioteki, pedagoga i Komisji Opieki – wypożyczanie podręczników dla uczniów najuboższychcały rokKierownik biblioteki, Pedagog szkolny
10.Pedagogizacja rodziców (w miarę potrzeb).cały rokPedagog szkolny
11.Szkolenia Rady Pedagogicznej.cały rokPsycholog szkolny
12.Otoczenie opieką dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i dzieci z orzeczeniami (klasy integracyjne).cały rokPedagog szkolny i Lider WDN
13.Współpraca z Fundacją na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Sprawni”cały rokZespół ds.Integacji
14.Otoczenie opieką uczniów najzdolniejszychcały rokZespół ds. ucznia zdolnego
15.Nawiązanie współpracy z Pracownią Psychopedagogiki Kreatywności APS ( projekt STY mulus)cały rokp. Marciniak,
p. Głowińska
Facebook
Librus