OBIADY

obiady-021. Koszt jednego obiadu (w abonamencie miesięcznym) wynosi 5,50 zł

2. Opłaty za obiad w abonamencie miesięcznym wnosi się z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej.

3. W przypadku nieobecności w szkole ucznia uprawnionego do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej
zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku, po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie szkoły nieobecności ucznia najpóźniej w danym dniu do godz. 9.00

4. Obiad jednorazowy należy zgłaszać w danym dniu najpóźniej do godz. 8.30


Zwolnienie z opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej – zarządzenie