Oferta I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych