PLANY LEKCJI

Rozkłady zajęć klas w roku szkolnym 2016/2017
Rozkład zajęć obowiązujący od dn. 23 stycznia 2017 r.

1A klasa integracyjna
 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.-/NIE
-/S60
-/NIE
-/S98
ROS/-
S90/-
WF
HA
FIZ
S77
2.POL
S60
ANG/ANG
S60
BIO
S52
WF
HA
ANG/ANG
S54/S55
3.MAT
S55
EDB
S55
CHE
S53
GEO
S90
CHE
S60
4.ANG/ANG
S91/S97
GEO
S60
MAT
S55
WYH
S53
POL
S60
5.WF
HA
POL
S60
POL
S62
BIO
S52
HIS
S60
6.HIS
S88
WF
HA2
POL
S62
MAT
S55
MAT
S55
7.ROS/INF
S90/SI
REL/-
S60/-
INF/-
S55/-
-/ETY
-/S98
8.REL/-
S60/-
-/ETY
-/S98
1B klasa przyrodnicza
 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.BIO
S53
HIS
S89
ROS/-
S52/-
POL
S54
WF/WF
BAS/BAS
2.ANG/ANG
S56/S58
WF/INF
-/SI
MAT
S55
POL
S54
WF/WF
BAS/BAS
3.POL
S54
INF/WF
SI/-
GEO
S88
WYCH
S10
POL
S54
4.MAT
S55
EDB
S55
ANG/ANG
S56/S58
MAT
S55
CHE
S14
5.MAT
S55
GEO
S88
ANG/ANG
S56/S58
HIS
S89
FIZ
S77
6.CHE
S14
BIO
S53
WF/WF
HA/HA
BIO
S53
REL/-
S60/-
7.ROS/NIE
S90/S10
POL
S54
-/ETY
-/S98
8.-/NIE
-/S10
REL/-
S60
-/ETY
-/S98

1C klasa matematyczno-robotyczna
 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.ANG/ANG
S56/S62
GEO
S88
WF/WF
BAS
CHE
S14
MAT
S94
2.MAT
S94
EDB
S55
WF/WF
BAS
GEO
S88
INF/WF
SI/HA4
3.REL/ETY
S98/S53
WF/WF
HA2/HA3
MAT
S94
REL/ETY
S62/S98
WF/INF
Si/-
4.HIS
S89
MAT
S94
POL
S54
MAT
S94
POL
S54
5.ROS/NIE
S90/S97
POL
S54
BIO
S53
BIO
S53
ANG/ANG
S56/S97
6.WYH
S94
POL
S54
FIZ
S77
ROS/NIE
S90/S97
ANG/ANG
S56/S97
7.HIS
S89
ROB
S78
POL
S54
CHE
S14
1D klasa językowa
 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.WF/
-/
MAT
S94
ROS/NIE
S90/S97
WF/WF
HA1/HA2
-/WF
-/HA
2.FIZ
S77
GEO
S88
MAT
S94
WF/WF
HA1/HA2
HIS
S89
3.MAT
S94
ANG/ANG
S58/-
BIO
S52
BIO
S52
EDB
S52
4.POL
S54
HIS
S89
CHE
S14
CHE
S14
GEO
S88
5.ANG/ANG
S58/S62
WYH
S98
POL
S54
ANG/ANG
S58/S97
MAT
S94
6.ANG/ANG
S58/S62
INF/WF
SI/-
POL
S54
POL
S54
POL
S54
7.ROS/NIE
S90/S97
WF/INF
-/SI
WF/-
HA/-
REL/ETY
S60/S98
8.NIE/-
S97/-
NIE/-
S97/-
WF/-
HA/-
REL/ETY
S60/S98

1E klasa europejska
 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.HIS
S96
MAT
S91
CHE
S10
MAT
S91
CHE
S14
2.GEO
S88
BIO
S52
MAT
S91
POL
S90
EDB
S52
3.POL
S90
ANG/ANG
S56/-
HIS
S98
WF/WF
-/-
ANG/ANG
S56/S10
4.POL
S90
INF/WF
SI/-
POL
S90
ANG/ANG
S56/S10
WYH
S77
5.ROS/NIE
S90/S10
WF/INF
-/SI
WF/WF
HA2/HA4
ANG/ANG
S56/S10
WF/WF
-/-
6.MAT
S91
POL
S90
BIO
S52
ROS/NIE
S90/S10
GEO
S88
7.REL/-
S60/-
FIZ
S77
-/ETY
-/S98
8.REL
S60
-/ETY
-/S98


 

2A klasa integracyjna
 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.GEO
S88
INF/-
SI/-
MAT
S91
ROS/-
S90/-
BIO
S53
2.HIS
S89
POL
S54
ANG/ANG
S56/S58
POL
S53
POL
S52
3.MAT
S91
MAT
S91
ANG/ANG
S56/S58
POL
S53
-
WOS
S98
4.WFANG/ANG
S56/S58
ART
S96
MAT
S91
HIS
S98
5.ZT
S78
FIZ
S77
FIZ
S77
GEO
S88
PLA
S62
6.POL
S90
WF
HA1
BIO
S53
WF
HA1
WF
7.-/INF
-/S91
ROS/NIE
S90/S10
REL
S60
CHE
S53
REL
S60
8.GODZ.WYCH
S52
WDŻ
S98
-/NIE
-/S10

2B klasa ogólna
 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.-/NIE
-/S10
BIO
S53
FIZ
S77
GEO
S88
POL
S90
2.CHE
S14
ZT
S78
INF/WF
SI/HA
FIZ
S77
POL
S90
3.WOS
S94
MAT
S94
WF/INF
HA/SI
ANG/ANG
S89/S97
MAT
S94
4.REL/ETY
S98/S54
POL
S90
ANG/ANG
S89/S97
REL/ETY
S62/S98
WF/WF
-/-
5.WF/WF
-/-
ANG/ANG
S94/S55
POL
S90
WF/WF
-/-
CHE
S53
6.HIS
S89
ANG/ANG
S94/S55
HIS
S89
MAT
S94
ART
S96
7.MAT
S94
GEO
S88
PLA
S62
ROS/NIE
S90/S10
GODZ.WYCH
S53
8.WDŻ
S89
ROS/-
S90/-

2C klasa ogólna
 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.POL
S54
WF
INF/-
S78/-
ROS/INF
S90/S78
ANG
S97
2.REL/ETY
S98/S54
WOS
S88
ANG
S98
REL/ETY
-/S98
BIO
S53
3.FIZ
S77
ZT
S78
POL
S54
POL
S54
WF
4.GEO
S88
ANG
S97
FIZ
S77
POL
S54
PLA
S62
5.WF
HA
HIS
S89
CHE
S14
MAT
S54
MAT
S55
6.MAT
S55
ART
S96
MAT
S55
GEO
S88
WDŻ
S91
7.CHE
S14
ROS/NIE
S90/S97
WF
HIS
S89
8.GODZ.WYCH
S54
-/NIE
-/S97

2D klasa językowa
 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.WOS
S91
ROS/-
S90/-
FIZ
S77
ANG/ANG
S97/S56
POL
S54
2.HIS
S89
ROS/PLA
S90/-
GEO
S88
ANG/ANG
S97/S56
ART
S96
3.POL
S54
REL/ETY
S60/S62
CHE
S14
MAT
S94
NIE/NIE
S10/S98
4.REL/ETY
S60/S98
INF/WF
SI/
ZT
S78
WF/WFNIE/NIE
S10/S98
5.MAT
S94
ANG/ANG
S97/S56
MAT
S94
WF/WF
MAT
S94
6.FIZ
S77
WF/INF
/SI
BIO
S52
POL
S54
WF/WF
7.GEO
S88
WF/-
WYH
S96
POL
S54
WF/-
8.ANG/ANG
S97/S56
HIS
S89

2E klasa integracyjna
 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.MAT
S91
ANG/ANG
S58/S62
-/NIE
-/S10
ROS/NIE
S90/S10
GEO
S88
2.POL
S90
ART
S96
CHE
S14
ZT
S78
WOS
S98
3.BIO
S53
POL
S90
WF
MAT
S91
POL
S90
4.WF
FIZ
S77
-
REL/ETY
S60/S90
GODZ.WYCH
S88
POL
S90
5.HIS
S89
MAT
S91
REL/ETY
S60/S90
POL
S90
CHE
S14
6.PLA
S62
HIS
S89
MAT
S91
ANG/ANG
S58/S62
WF
-
7.ANG/ANG
S58/S77
ROS/INF
S90/S78
WDŻ
S91
WF
8.INF/-
SI/-


 

3A klasa integracyjna
 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.REL
S60
REL
S60
ANG/ANG
S58/S56
FIZ
S77
WF
2.WF
POL
S54
FIZ
S77
POL
S55
WF
3.CHE
S53
WFMAT
S91
POL
S55
POL
S53
4.ZT
S78
MAT
S91
BIO
S52
MAT
S91
MAT
S91
5.HIS
S89
WOS
S98
ART
S78
MUZ
S62
GEO
S88
6.POL
S53
GEO
S88
ANG/-
S58/-
BIO
S52
WDŻ
S52
7.-/ANG
-/S56
ROS/NIE
S90/S10
HIS
S89
WYH
S52
8.WF-/NIE
-/S10
ANG/ANG
S56/S58
CHE
S14

3B klasa ogólna
 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.ANG/ANG
S97/S58
CHE
S14
POL
S96
-/NIE
-/S10
-/ROS
-/S90
2.WOS
S96
REL/ETY
S60/S98
ZT
S78
-/NIE
-/S10
-/ROS
-/S90
3.ANG/ANG
S97/58
MAT
S94
REL/ETY
S60/S98
CHE
S14
ART
S78
4.POL
S96
WDŻ
S52
WF/WF
S52
MAT
S94
MAT
S94
5.BIO
S52
WF/WF
BIO
S52
POL
S96
WF/WF
6.WF/WF
POL
S96
GEO
S88
MUZ
S62
ANG/ANG
S97/S58
7.MAT
S94
POL
S96
HIS
S89
GEO
S88
WYH
S53
8.FIZ
S77
FIZ
S77
ANG/ANG
S97/S58
HIS
S89

3C klasa europejska
 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.HIS
S89
ART
S78
ANG
S997
WYH
S54
CHE
S14
2.REL/ETY
S60/S98
BIO
S52
ANG
S97
MUZ
S62
FIZ
S77
3.BIO
S52
GEO
S88
POL
S96
WF
WF
4.WOS
S91
HIS
S89
REL/ETY
S60/S98
POL
S55
MAT
S55
5.POL
S54
MAT
S55
MAT
S55
POL
S54
ANG
S97
6.GEO
S88
FIZ
S77
CHE
S14
ZT
S78
POL
S54
7.MAT
S55
ROS/-
S90/-
WF
-/NIE
-/S10
WDŻ
S52
8.WFROS/-
S90/-
-/NIE
S-/S10

3D klasa europejska
 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1.ZT
S78
HIS
S89
ART
S78
MAT
S91
NIE/NIE/ROS
S98/S10/S90
2.BIO
S52
WF/WF
CHE
S14
MAT
S91
NIE/NIE/ROS
S98/S10/S90
3.REL/ETY
S62/S98
WDŻ
S52
WYH
S90
MUZ
S62
CHE
S14
4.FIZ
S77
REL/ETY
S54/S98
POL
S96
ANG/ANG
S56/S58
WF/WF
5.WF/WF
BIO
S52
POL
S96
GEO
S88
HISPOL
S96
6.ANG/ANG
S56/S97
WOS
S53
HIS
S89
POL
S96
MAT
S91
7.POL
S96
ANG/ANG
S56/S97
FIZ
S77
WF/WF
MAT
S91
8.GEO
S96
ANG/ANG
S56/S97

Facebook
Librus