PLANY LEKCJI W GIMNAZJUM

Rozkłady zajęć klas gimnazjalnych

2018/2019


3A


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. MAT
S94
MUZ
S62
WF/-
HA1/-
-/ROS
-/S90
MAT
S96
2. MAT
S94
POL
S53
BIO
S52
NIE/ROS
S10/S90
ANG/ANG
S97/S55
3. REL
S60
HIS
S98
POL
S53
WF/WF
HA1/HA2
POL
S53
4. HIS
S98
GEO
S88
POL
S53
BIO
S52
FIZ
S77
5. ZT
S78
ART
S78
WOS
S98
CHE
S14
GEO
S88
6. POL
S53
FIZ
S77
ANG/ANG
S97/S53
MAT
S94

7. CHE
S14
WF/WF
HA1/-
REL
S60
WYH
S90

8. NIE/-
S10/-
WF/-
HA3/-
-/WF
-/HA2
ANG/ANG
S97/S53

9.

-/WF
-/HA13B


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. ART
S78
POL
S54
ANG/ANG
S56/S58
-/ROS
-/S90
WF/WF
HA1/HA2
2. WYH
S10
MUZ
S62
WF/WF
HA1/HA2
-/ROS
-/S90
ANG/ANG
S56/S58
3. POL
S54
WF/WF
HA1/HA2
MAT
S91
CHE
S14
FIZ
S77
4. CHE
S14
BIO
S52
POL
S54
WF/WF
HA2/HA3
MAT
S91
5. GEO
S88
MAT
S91
POL
S54
MAT
S91
BIO
S52
6. FIZ
S77
HIS
S98
HIS
S98
WOS
S98
REL
S60
7. ANG/ANG
S56/S58
GEO
S88
ZT
S78
NIE/-
S10/-
POL
S54
8.
REL
S60

NIE/-
S10/-


3C


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. NIE/ROS
-/S90
MAT
S94
WF/WF
HA1/HA2
POL
S54
FIZ
S77
2. HIS
S98
HIS
S98
POL
S54
CHE
S14
ART
S78
3. CHE
S14
ANG/ANG
S97/S58
BIO
S52
WF/WF
HA1/HA3
GEO
S88
4. ZT
S78
MUZ
S62
ANG/ANG
S97/S58
GEO
S89
POL
S54
5. POL
S54
BIO
S52
REL/-
S60/-
ANG/ANG
S97/S58
POL
S54
6. WYH
S14
REL/ETY
S60/S55
MAT
S94
FIZ
S77
MAT
S94
7. WOS
S98
WF/WF
HA1/HA2
MAT
S94

MAT
S94
8.
WF/WF
HA3/FIT
ROS/-
S90/-

NIE/-
S10/-


3D


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. CHE
S14
REL/-
S60/-
WF/-
HA3/-
-/WF
-/HA2
POL
S54
2. ANG/ANG
S56/S97
POL
S54
WF/-
HA3/-
REL/ETY
S60/S55
POL
S54
3. BIO
S52
MUZ
S62
POL
S54
MAT
S91
NIE/NIE
S90/S10
4. FIZ
S77
WDŻ
S98
GEO
S88
CHE
S14
NIE/NIE
S90/S10
5. MAT
S91
ANG/ANG
S56/S97
ANG/ANG
S56/S97
GEO
S88
ANG/ANG
S56/S97
6. WYH
HA2
MAT
S91
ZT
S78
POL
S54
BIO
S52
7. HIS
S89
FIZ
S77
MAT
S91
WOS
S98

8. ART
S78
WF/WF
HA1/HA2
HIS
S89
WF/-
HA1/-

9. -/WF
-/HA1
WF/WF
HA1/-

WF/-
HA1/-


3E


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. -/ROS
-/S90
ANG/ANG
S58/S56
NIE/-
S10/-
CHE
S14
WOS
S78
2. POL
S90
BIO
S52
NIE/-
S10/-
ANG/ANG
S58/S56
FIZ
S77
3. ANG/ANG
S58/S56
ART
S78
GEO
S88
ANG/ANG
S58/S56
HIS
S89
4. POL
S90
WF/WF
HA3/FIT
MAT
S91
MAT
S91
WF/WF
HA1/HA2
5. CHE
S14
MUZ
S62
POL
S90
WF/WF
HA1/HA2
WYH
S77
6. WF/WF
HA1/HA3
POL
S90
POL
S90
BIO
S52
MAT
S91
7. MAT
S91
ZT
S78
GEO
S88
REL/ETY
S60/S55
FIZ
S77
8. WDŻ
S98
HIS
S89
ROS/-
S90/-
-/ETY
-/S55
REL
S60

Facebook
Librus