PLANY LEKCJI W GIMNAZJUM

 

Rozkłady zajęć klas


od dnia 28 stycznia 2019 roku

 

3A


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. WOS
S98
MUZ
S62
WF/-
HA1/-
NIE/ROS
S10/S90
GEO
S88
2. MAT
S94
POL
S53
BIO
S52
NIE/ROS
S10/S90
ANG/ANG
S97/S55
3. REL
S60
REL
S60
POL
S53
WF/WF
HA1/HA2
POL
S53
4. HIS
S98
GEO
S88
POL
S53
CHE
S14
FIZ
S77
5. ZT
S78
ART
S78
HIS
S98
BIO
S52
WYH
S89
6. POL
S53
FIZ
S77
ANG/ANG
S97/S53
MAT
S94
MAT
S96
7. CHE
S14
WF/WF
HA1/-
-/WF
-/HA1
MAT
S94

8. WDŻ
S98
WF/-
HA3/-
-/WF
-/HA2
ANG/ANG
S97/-


3B


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. POL
S54
ZT
S78
ANG/ANG
S56/S58
-/ROS
-/S90
WF/WF
HA1/HA2
2. ANG/ANG
S56/S58
MUZ
S62
WF/WF
HA1/HA2
-/ROS
-/S90
ANG/ANG
S56/S58
3. WYH
S10
WF/WF
HA1/HA2
MAT
S91
CHE
S14
FIZ
S77
4. CHE
S14
REL/ETY
S60/S90
POL
S54
WF/WF
HA2/HA3
MAT
S91
5. GEO
S88
GEO
S88
POL
S54
MAT
S91
BIO
S52
6. FIZ
S77
HIS
S98
WOS
S98
REL
S60
HIS
S98
7. ART
S78
POL
S54
BIO
S52
NIE/-
S10/-
POL
S54
8. MAT
S91
WDŻ
S98

NIE/-
S10/-


3C


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. NIE/ROS
-/S90
MAT
S94
WF/WF
HA1/HA2
POL
S54
WDŻ
S98
2. WYH
S14
HIS
S98
POL
S54
CHE
S14
ART
S78
3. CHE
S14
POL
S54
BIO
S52
WF/WF
HA1/HA3
POL
S54
4. ZT
S78
MUZ
S62
ANG/ANG
S97/S58
GEO
S89
POL
S54
5. FIZ
S77
BIO
S52
REL/-
S60/-
ANG/ANG
S97/S58
WOS
S98
6. GEO
S88
REL/ETY
S60/S55
MAT
S94
FIZ
S77
MAT
S94
7. HIS
WF/WF
HA1/HA2
MAT
S94
ANG/ANG
S97/S58
MAT
S94
8.
WF/WF
HA3/FIT
ROS/-
S90/-

NIE/-
S10/-


3D


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. CHE
S14
POL
S54
WF/-
HA3/-
-/WF
-/HA2
REL/-
S60/-
2. FIZ
S77
POL
S54
WF/-
HA3/-
REL/ETY
S60/S55
POL
S54
3. BIO
S52
MUZ
S62
POL
S54
MAT
S91
NIE/NIE
S90/S10
4. BIO
S52
WOS
S98
GEO
S88
POL
S54
NIE/NIE
S90/S10
5. MAT
S91
ANG/ANG
S56/S97
ANG/ANG
S56/S97
CHE
S14
ANG/ANG
S56/S97
6. WYH
S94
MAT
S91
ZT
S78
GEO
S88
ANG/ANG
S56/S97
7. HIS
S89
FIZ
S77
MAT
S91
WF/-
HA1/-

8. ART
S78
WF/WF
HA1/HA2
HIS
S89
WF/-
HA1/-

9. -/WF
-/HA1
WF/WF
HA1/HA2
3E


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. -/ROS
-/S90
ANG/ANG
S58/S56
NIE/-
S10/-
CHE
S14
ZT
S78
2. POL
S90
ART
S78
NIE/-
S10/-
ANG/ANG
S58/S56
FIZ
S77
3. ANG/ANG
S58/S56
WOS
S98
FIZ
S77
ANG/ANG
S58/S56
HIS
S89
4. POL
S90
WF/WF
HA3/FIT
MAT
S91
MAT
S91
WF/WF
HA1/HA2
5. CHE
S14
MUZ
S62
POL
S90
WF/WF
HA1/HA2
GEO
S88
6. WF/WF
HA1/HA3
POL
S90
POL
S90
BIO
S52
MAT
S91
7. MAT
S91
BIO
S52
GEO
S88
REL/ETY
S60/S55

8. WYH
S77
HIS
S89
ROS/-
S90/-
REL/ETY
S60/S55