PODRĘCZNIKI SZKOLNE

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW w roku szkolnym 2017/2018

KLASA DRUGA KLASA TRZECIA


KLASA DRUGA
Uczniowie klas drugich nie kupują podręczników.
Od roku szkolnego 2016/2017 podręczniki zapewnia szkoła z dotacji przekazanej przez MEN.
Zestaw podręczników będzie wypożyczany każdemu uczniowi przez bibliotekę szkolną.

Podręczniki dla klasy 2


KLASA TRZECIA
Uczniowie klas trzecich nie kupują podręczników.
Od roku szkolnego 2017/2018 podręczniki zapewnia szkoła z dotacji przekazanej przez MEN.
Zestaw podręczników będzie wypożyczany każdemu uczniowi przez bibliotekę szkolną.

Podręczniki dla klasy 3


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
z podziałem na grupy zaawansowania w klasach trzecich

KLASAGRUPA NIEZAAWANSOWANAGRUPA ZAAWANSOWANA
3aNew Inspiration 1 – kontynuacja z I klasy
J.Garton-Sprenger, P.Prowse
Wyd. Macmillan
MEN Nr 50/1/2009

Nauczyciel: Agata Broniszewska
Interface 2 – kontynuacja z II klasy
E.Heyderman, F.Mauchline
Wyd. Macmillan
Nr Men 626/1/2013

Nauczyciel: Marcin Majer
3bRepetytorium Gimnazjalisty – kontynuacja z II klasy
K. Kotorowicz- Jasińska, A. Mędela
wyd . MacMillan
MEN 759/2015

Nauczyciel: Andrzej Kraszewski
Exam Explorer Repetytorium do Gimnazjum
A.Tkacz, D.Ostaszewska, K.Klemińska
Wyd. Nowa Era
Nr Men 21/5/2012


Nauczyciel: Agata Broniszewska
3cRepetytorium Gimnazjalisty
K. Kotorowicz- Jasińska, A. Mędela
wyd . MacMillan
MEN 759/2015

Nauczyciel: Dario Gomez
Repetytorium Gimnazjalisty – kontynuacja z II klasy
K. Kotorowicz- Jasińska, A. Mędela
wyd . MacMillan
MEN 759/2015

Nauczyciel: Andrzej Kraszewski
3dExam Explorer Repetytorium do Gimnazjum
A.Tkacz, D.Ostaszewska, K.Klemińska
Wyd. Nowa Era
Nr Men 21/5/2012


Nauczyciel: Agata Broniszewska
Repetytorium Gimnazjalisty – kontynuacja z II klasy
K. Kotorowicz- Jasińska, A. Mędela
wyd . MacMillan
MEN 759/2015

Nauczyciel: Andrzej Kraszewski

Facebook
Librus