PODRĘCZNIKI SZKOLNE

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW w roku szkolnym 2017/2018

KLASA DRUGA KLASA TRZECIA


KLASA DRUGA
Uczniowie klas drugich nie kupują podręczników.
Od roku szkolnego 2016/2017 podręczniki zapewnia szkoła z dotacji przekazanej przez MEN.
Zestaw podręczników będzie wypożyczany każdemu uczniowi przez bibliotekę szkolną.

Podręczniki dla klasy 2


KLASA TRZECIA
Uczniowie klas trzecich nie kupują podręczników.
Od roku szkolnego 2017/2018 podręczniki zapewnia szkoła z dotacji przekazanej przez MEN.
Zestaw podręczników będzie wypożyczany każdemu uczniowi przez bibliotekę szkolną.

Podręczniki dla klasy 3


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
z podziałem na grupy zaawansowania w klasach trzecich
[table id=23 /]