MOPR

MŁODZIEŻOWE OCHOTNICZE POGOTOWIE RÓWIEŚNICZE

W naszej szkole działa projekt Młodzieżowego Wsparcia Rówieśniczego w oparciu o MOPR (Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze). Zakłada on działanie wolontariuszy młodzieżowych na rzecz swoich rówieśników oraz tworzenie fundamentu wzajemnej współpracy nauczyciel-uczeń. Program ten, to przykład alternatywnej formy aktywności dla młodzieży, która często spotyka się w środowisku rówieśniczym z przemocą i używkami. Ma on umacniać młodych ludzi w przekonaniu, że można bawić się, pracować, tworzyć zespół bez przemocy, agresji i używek. Działacze MOPR-u szkolnego są wolontariuszami, którzy pomagają rówieśnikom jednocześnie miło spędzając ze sobą czas i wzmacniając siłę swojego charakteru. Koordynatorką tego projektu w gimnazjum jest p. M. Piskorska oraz p. A.Antoszewska /zas./, która jedynie ukierunkowuje młodzież, a wszelka aktywność jest ich inicjatywą.

Działalność MOPR-u w szkole opiera się na:
– cotygodniowych dwugodzinnych spotkaniach, na których bawimy się, integrujemy, zdobywamy wzajemne zaufanie, rozwiązujemy problemy z którymi zwraca się do nas młodzież, poznajemy samych siebie, przełamujemy swoje słabości, uczymy się współpracy w zespole i wiele innych działań;
– młodzież wykonała skrzynkę szkolnego MOPR-u, przeznaczoną na korespondencję z trudnymi do rozwiązania problemami wieku dorastania. Odpowiedzi na nie są wywieszane na tablicy MOPR-owskiej, oczywiście wszystko odbywa się anonimowo;
– wspólnie uaktualniamy gazetkę ścienną na korytarzu szkolnym;
– spotykamy się na w Młodzieżowym Domu Kultury na comiesięcznych zebraniach wszystkich szkół ochockich, w których działa MOPR, a nie jest ich mało;
– jeździmy na obozy integracyjne w wakacje oraz w roku szkolnym;
– działamy na rzecz środowiska, przeprowadzamy imprezy i konkursy poświęcone uzależnieniom, problemom wieku dojrzewania, profilaktyce;
– co roku organizujemy w szkole Dzień Solidarności z chorymi na AIDS i nosicielami wirusa HIV;
– młodzież MOPR-owska organizuje zajęcia na godzinach wychowawczych, przedstawia prezentacje medialne na imprezach szkolnych;
– aktywnie współpracujemy z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii;
– jesteśmy otwarci na działania innych filii MOPR, inicjujemy i bierzemy udział w wymianie doświadczeń ( konferencje, sympozja, happeningi );
– uczestniczymy w posiedzeniach Rady Gminy Ochota, w których prezentujemy swój program i ideę naszej działalności;
– jednak najważniejsze jest to, że wspieramy się nawzajem, umacniamy się, rozumiemy i doskonale bawimy pomagając innym


GALERIA ZDJĘĆ:

[foogallery id=”980″]