RADA RODZICÓW

X  Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców,   pt. „Rodzice – Szkoła – wobec zmian w systemie oświaty”.

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES), w ramach współpracy ze środowiskiem rodziców uczniów warszawskich placówek oświatowych, organizuje  X Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców, pt. „Rodzice – Szkoła – wobec zmian w systemie oświaty”.

Forum odbędzie się <b> 3 października 2016 r.</b> w siedzibie WCIES, przy ul. Starej 4 w Warszawie.

Informacje organizacyjne znajdują się na stronie WCIES – www.wcies.edu.pl

PROGRAM FORUM  

 REJESTRACJA       Udział w forum wymaga rejestracji poprzez stronę WCIES.


 

radaProsimy o dokonywanie wpłat na Radę Rodziców:

Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Obrońców Barykady Wrześœnia 1939 roku
02- 377 Warszawa ul. S. Skarżyńskiego 8
numer konta: 71 1020 1055 0000 9502 0016 8096 

DZIĘKUJEMY !!!