RAZEM Z OCHOTĄ

Poniżej zamieszczamy wykaz działań adresowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, realizowanych przez organizacje pozarządowe na terenie dzielnicy Ochota (plik XLS).

Działania Razem z Ochotą tabela