ROZSTRZYGNIĘTE KONKURSY ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Od października 2014 roku przeprowadziliśmy w naszej szkole 3 konkursy w ramach projektu „Street Art Bridges Europe” (program COMENIUS):
* konkurs wiedzy o Unii Europejskiej w języku angielskim;
* konkurs „Object painting: Zmieniamy przedmioty użytku publicznego w obiekty sztuki”;
* test wiedzy o Włoszech i Sycylii.Zadaniem powyższych konkursów było zgłębienie wiedzy z podanych obszarów oraz wzbudzenie kreatywności i krytycznego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość/przestrzeń.

Pięciu uczniów z największą ilością zdobytych punktów w nagrodę poleci do szkoły partnerskiej projektu (Castelbuono, Sycylia) w maju 2015 roku.
Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursach dziękujemy za poświęcony czas i wytrwałość!

Oto 5 pierwszych miejsc z listy z punktacją końcową:
1. Osowska Kinga Klasa 3d
2. Barcz Michalina Klasa 1b
3. Kołodziejczyk Wiktoria Klasa 3d
4. Rosiak Mateusz Klasa 2d
5. Gołowanow Patryk Klasa 3d
Zwycięzcom gratulujemy!

Facebook
Librus