Sobotnie zajęcia – przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

 

 

 

Sobotnie przygotowania do
egzaminu gimnazjalnego

Rok szkolny 2018 / 2019

Data

Godzina/ klasy/ przedmiot/ nauczyciel/
sala

16.02

9:00-10:30

kl. 3 a, c, d –
fizyka (p. A. Jaroszek – sala 77)

kl. 3 b, e –
matematyka (p. W. Smolarczyk – sala ?)

10:45-12:15

kl. 3 a, c, d –
matematyka (p. W. Smolarczyk – sala ?)

kl. 3 b, e –
fizyka (p. A. Jaroszek – sala 77)

23.02

9:00-10:30

kl. 3 a, c, d –
historia (p. U. Stawarz – sala 89)

kl. 3 b, e –
geografia (p. A. Szydłowska – sala 88)

10:45-12:15

kl. 3 a, c, d –
geografia (p. A. Szydłowska – sala 88)

kl. 3 b, e –
historia (p. U. Stawarz – sala 89)

02.03

9:00-10:30

kl. 3 c, d – j.
polski (p. D. Tomczyk – sala 54)

kl. 3a – j.
polski (p. M. Wierzyńska – sala 53)

kl. 3 b, e – chemia
(p. K. Demby– sala 14)

10:45-12:15

kl. 3 a, c, d –
chemia (p. K. Demby– sala 14)

kl. 3 b – j.
polski (p. D. Tomczyk – sala 54)

09.03

9:00-10:30

kl. 3 a, c, d –
historia (p. U. Stawarz – sala 89)

kl. 3 b, e –
historia (p. U. Stawarz – sala 89)

16.03

9:00-10:30

kl. 3 a, b, c,

biologia (p. Z. Ulikowska – sala 52)

kl. 3 e – j.
polski (p. I. Roszkowska – sala 90)

10:45-12:15

kl. 3 d, e

biologia (p. Z. Ulikowska – sala 52)

23.03

9:00-10:30

kl. 3 a, c, d –
WOS (p. D. Bogusz – sala 98)

10:45-12:15

kl. 3 b, e – WOS
(p. D. Bogusz – sala 98)

30.03

 

06.04

Ostatnia sobota przed
egzaminem, po rozeznaniu potrzeb uczniów ustalimy harmonogram zajęć, jeśli
będzie zainteresowanie uczniów, możliwe są dodatkowe zajęcia np. tylko z
jednego przedmiotu

 

 

Obowiązuje obuwie zmienne.

Wchodzimy do szkoły
przez szatnię, każdy uczeń otwiera drzwi imienną kartą magnetyczną.

 

 

Facebook
Librus