Warsztaty terenowe z biologii i geografii.

W dniu 18.09. 2019 roku uczniowie klasy 3b i 3c w ramach realizacji podstawy programowej z geografii i biologii brali udział w warsztatach terenowych. Trasa wycieczki wiodła  m. in. przez obszary ochrony ścisłej Zaborów Leśny i Cyganka, ukazując jedne z najciekawszych obszarów leśnych wschodniej części Puszczy Kampinoskiej.

Podczas warsztatów omówione zostały następujące zagadnienia:
– znaczenie obszarów ochrony ścisłej dla zachowania bioróżnorodności,
– rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów,
– typy lasów rosnących na obszarze Puszczy Kampinoskiej,
– łańcuch pokarmowy (przybliżenie pojęć: producent, konsument, destruent, piramida pokarmowa),
– przyroda w obliczu antropopresji,
– pozytywne i negatywne skutki ingerencji człowieka w krajobraz,
– elementy składowe krajobrazu i zachodzące między nimi zależności,
– typy krajobrazów: krajobraz pierwotny, naturalny, kulturowy i zdewastowany,
– estetyka i piękno krajobrazu,
– korytarze ekologiczne, ich rola i znaczenie,
– znaczenie terenów otwartych dla zachowania bioróżnorodności oraz walorów krajobrazowych Puszczy Kampinoskiej.