Warsztaty w Warszawskiej Galerii Exlibrisu

Dnia 14.11.2017r i 21.11.2017r odbyły się w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu przy ul. Grójeckiej 109 w Warszawie warsztaty pt. „Ekslibris”. Uczestniczyły w nich klasy IA, IB, IC LXIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944. Opiekę sprawowały: p. Anna Roś i p. Marzanna Szymborska. Warsztaty prowadził pracownik galerii P. Michał Witak. Uczestnictwo w warsztatach umożliwi uczniom wzięcie udziału w konkursie szkolnym na wykonanie własnego ekslibris. Uczniowie nagrodzonych i wyróżnionych prac dodatkowo odwiedzą z organizatorami drukarnię, w której wydrukują swoje ekslibris.
Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się, iż nazwa ekslibris pochodzi od łacińskiego zwrotu ex libris, co dosłownie oznacza „z książek”. Dawne ekslibrisy można zobaczyć w starych drukach gromadzonych w bibliotekach i muzeach. Były one wówczas wklejane do książek. Tradycyjnie pojmowany ekslibris kojarzony jest z niewielką odbitką graficzną zawierającą w polu kompozycji dedykację, na którą składa się zwrot ex libris lub jego zamiennik, np. ex bibliotheca, ex numismaticis, z książek, który jest połączony z imieniem i nazwiskiem właściciela, czyli osoby zamawiającej ekslibris. W miejscu nazwiska konkretnej osoby może pojawić się nazwa instytucji, np. biblioteki, muzeum lub urzędu. Taką odbitkę przyklejano na wewnętrzną stronę przedniej okładki książki dla udokumentowania przynależności woluminu do określonego księgozbioru. Powstał wkrótce po pojawieniu się pierwszych drukowanych książek na początku II połowy XV wieku w Niemczech. Miał je zdobić i chronić przed zgubieniem oraz wyrażać dumę właściciela z faktu posiadania. Przez kilka wieków ekslibris służył książce. W II połowie XIX stulecia nastąpił zmierzch i upadek tej formy oznaczenia własności książki. Szczęśliwie, nie został całkiem zapomniany. Początek XX przyniósł nie tylko odrodzenie, ale i emancypację ekslibrisu, który stopniowo tracił swoją funkcję użytkową, by przeobrazić w dedykowaną miniaturę graficzną funkcjonującą jako obiekt kolekcjonerski i ekspozycyjny.

Facebook
Librus