ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 W DNIU 2 CZERWCA 2018
8:15 – KLASY DRUGIE GIMNAZJUM ORAZ PIERWSZE LICEUM
9:00 – KLASY TRZECIE GIMNAZJUM
SERDECZNIE ZAPRASZAMY