ZEBRANIA w 2017 / 2018

DATA TEMAT GODZINA
18.09.2017 zebranie organizacyjne 17:00
16.10.2017 zebranie rodziców 17:00
20.11.2017 dzień otwarty – informacja o zagrożeniach 17:00
18.12.2017 zebranie rodziców – informacja o proponowanych śródrocznych ocenach 17:00
29.01.2018 zebranie rodziców – podsumowanie I semestru 17:00
12.03.2018 zebranie rodziców 17:00
09.04.2018 dzień otwarty – informacja o zagrożeniach 17:00
21.05.2018 zebranie rodziców – informacja o proponowanych rocznych ocenach 17:00

Przydział Sal

PRZYDZIAŁ SAL DLA POSZCZEGÓLNYCH WYCHOWAWCÓW KLAS NA ZEBRANIA I DNI OTWARTE

SALA IMIĘ I NAZWISKO KLASA
98 p. Teresa Szala 2a
10 p. Agata Sobieszek 2b
94 p. Monika Prokop 2c
90 p. Radosław Turek 2d
77 p. Anna Jaroszek 2e
91 p. Barbara Krawczyk 3a
53 p. Monika Piskorska 3b
54 p. Dorota Tomczyk 3c
78 p. Krzysztof Wawrzos 3d
88 p. Agata Szydłowska 3e
58 p. Barbara Rokicka 1a LO
89 p. Urszula Stawarz 1b LO
55 p. Izabella Szewczuk 1c LO

Pozostali nauczyciele w czasie zebrań i dni otwartych  dostępni są w pokoju nauczycielskim
.

Facebook
Librus