ZEBRANIA w 2018 / 2019

Terminy zebrań i dni otwartych dla GIMNAZJUM NR 16 oraz dla LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
(klasy 1 i 2 LO)

Zebrania i dni otwarte odbywają się w budynku przy ul. Skarżyńskiego 8

ZEBRANIA Z RODZICAMI:

godzina 17:30


17 września 2018 r.
– zebranie informacyjne (sprawy organizacyjne)
10 grudnia 2018 r. – informacja o przewidywanych ocenach z zachowania i nauczania
14 stycznia 2019 r. – wyniki nauczania i zachowania za I semestr
20 maja 2019 r. – informacja o przewidywanych rocznych ocenach z nauczania i zachowania

DNI OTWARTE Z RODZICAMI:

od godziny 17:30

15 października 2018 r. – informacyjne
19 listopada 2018 r. – śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania za I semestr (okres)
18 marca 2019 r. – bieżąca analiza wyników nauczania i zachowania