Zebranie dla rodziców uczniów kl.1 LO

Zebranie wychowawcy z rodzicami uczniów klas pierwszych LXIX Liceum Ogólnokształcącego odbędzie się dnia 7 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 17.00 w budynku Gimnazjum nr 16 przy ul. Skarżyńskiego 8.

klasa 1A – sala 96
klasa 1B – sala 89
klasa 1C – sala 55

W tym dniu będzie też możliwość indywidualnego spotkania z nauczycielami uczącymi w poszczególnych klasach.

ZAPRASZAMY!

Facebook
Librus